Try-Out

(english version below)

De circuskerk is een plek waar mensen samenwerken met circus als drijfveer, een plek die aanzet tot dialoog en ontmoeting in de buurt, een plek waar jong (en iets ouder) circusgeweld kan leren, trainen en creëren. We stellen onze circuskerk graag open als een plek waar ruimte is voor discussie, uitwisseling en groei.

Ben je een (circus)artiest en wil je je rijpend werk tonen in de vorm van een intieme try-out? Dien dan een aanvraag in om dat in onze circuskerk te doen!

Voorwaarden

 • * De minimale duur van je try-out is 20 minuten
 • * Je spreekt je eigen netwerk aan voor de ticketverkoop
 • * Je levert basis promomateriaal aan Circusplaneet aan (trailer, foto, tekst)

Wat we bieden

 • * Lichten “Pleins feux” (minimale belichting – uitgelicht podium) 
 • * Podium van 10m op 6m
 • * Tribune/stoelen
 • * Bar + barmedewerker
 • * Ticketsysteem 
 • * Promo via kanalen van Circusplaneet 

Als je voldoet aan de voorwaarden, is een try-out in de circuskerk gratis. De inkomsten van de ticketverkoop en bar zijn voor Circusplaneet.

Heb je nog geen show van 20 minuten, maar wil je wel graag je kunsten tonen voor een publiek? Dan kan dat ook op één van onze jaarlijkse evenementen! Meer info vind je hier.

Heb je nog vragen? Mail naar circuskerk@circusplaneet.be

AND NOW . . . IN ENGLISH

The “circuskerk” (circus church) is a place where people work together with circus as the driving force, a place for social exchange in our neighbourhood, a place where young and slightly older circus enthusiasts can learn, train and create. We like to open up our church as a place where there is room for discussion, exchange and growth.

Are you a (circus) performer and want to show your maturing work in the form of an intimate try-out? Then submit an application to do so in our circus church!

Conditions

 • * The minimum duration of your try-out is 20 minutes
 • * You appeal to your own network for ticket sales
 • * You provide basic promo material to Circusplaneet (trailer, photo, text)

What we offer

 • * Lights “Pleins feux” (minimum lighting – illuminated stage)
 • * Stage of 10m by 6m
 • * Stand/chairs
 • * Bar + bartender
 • * Ticket system
 • * Promo through channels of Circusplaneet

If you meet the conditions, a try-out at Circusplaneet is free. Revenues from ticket sales and bar are for Circusplaneet.

Don’t have a 20-minute show yet, but would you like to show off your skills in front of an audience? Then you can do so at one of our annual events! You can find more info here (page in Dutch).

Questions? Mail to circuskerk@circusplaneet.be