Toegankelijkheid

Gestoeld op onze kernwaarden “All Equal, All different!”, willen we als organisatie op alle vlakken toegankelijk zijn. Aan de hand van de 7 b’s – betaalbaarheid, begrijpbaarheid, bereikbaarheid, betrouwbaarheid, bekendheid, beschikbaarheid, bruikbaarheid – brengen we de drempels in kaart die deelnemers kunnen ervaren. We gaan de dialoog aan met elkaar en proberen drempels die we zelf hebben gecreëerd weg te werken.

Hieronder geven we een korte opsomming van de acties die we reeds ondernemen om zo toegankelijk mogelijk te zijn. Bots je bij ons letterlijk of figuurlijk op drempels? Laat het gerust weten via Karen@circusplaneet.be, dan gaan we samen aan de slag!

Betaalbaarheid

We hanteren twee kortingssystemen. Enerzijds de UiTPAS met kansentarief waarbij je nog 20% betaalt. Meer info rond de aanvraag van een UitPAS met kansentarief vind je hier. Anderzijds kan je inschrijven met een studietoelage/schooltoeslag en betaal je 70% van het bedrag.

We hanteren verschillende tarieven in functie van de soort en duur van de activiteit. Ons aanbod van community trainingen zorgt ervoor dat circus financieel een stuk toegankelijker is.

Begrijpbaarheid

We creëren een duidelijke website (met een landingspagina in verschillende talen) en zorgen voor een transparant inschrijvingssysteem.

We doen huisbezoeken in verschillende Gentse wijken om ons aanbod kenbaar te maken en om mensen te ondersteunen bij het inschrijven.

Bereikbaarheid

Op de site staat per activiteit aangegeven waar die doorgaat. De details over hoe je er geraakt, welke ingang je moet nemen en info rond parkeren, worden meegegeven in de eerste infomail naar de deelnemers.

De circuskerk heeft een hellend vlak en een lift, waardoor het gebouw goed toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en mensen die minder mobiel zijn.

Betrouwbaarheid

We streven naar een emotioneel en fysiek veilige omgeving voor alle deelnemers. Lesgevers luisteren en communiceren op een authentieke en oprechte manier en houden rekening met de deontologische richtlijnen.

Circusplaneet geeft vorm aan een kwalitatief pedagogisch kader ter ondersteuning van de lesgevers (vormingen, intervisie, uitwisseling, …).

Bekendheid

We werken samen met waardevolle partners, zoals Brede school, brugfiguren van de buurtscholen en medewerkers van voorzieningen. Ze ondersteunen ons bij de organisatie van (buurt)circusreeksen en bij de toeleiding van kinderen naar ons aanbod.

We zijn aanwezig in de wijken waar we werken door deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden door partners, of door zelf evenementen te organiseren.

Beschikbaarheid

Alle lesgevers zijn onthaalmedewerkers. Ze krijgen in hun werkplanning tijd om die onthaalfunctie, voor en na hun les, op te nemen.

Een halftijdse medewerker zorgt voor ondersteuning bij inschrijving, aanvraag van de UiTPAS, opvolgen van de studietoelage, opmaak van fiscale attesten en tussenkomsten van de mutualiteit. Dit menselijk contact in de inschrijving is essentieel.

Informatie wordt op verschillende manieren gedeeld: via mail, een maandelijkse nieuwsbrief, op Facebook, Instagram, papier of via onze website.

Bruikbaarheid

We gebruiken verschillende methodieken om ons aanbod met de deelnemers te evalueren en laten ruimte voor ideeën en voorstellen. We sturen bij waar mogelijk.

We gebruiken verschillende methodieken om ons aanbod met de lesgevers en stafmedewerkers op verschillende vergaderingen te evalueren en laten ruimte voor ideeën en voorstellen.

Foto’s: © Sarah Vanheuverzwijn