Missie en visie

Cultuureducatie via circus als kunstvorm, daar gaan we voor! Het gaat over circustrucs leren, maar het gaat evengoed over leren samenwerken en over leren dat iedereen anders én toch gelijkwaardig is. Via circus zetten we mensen in beweging en op die manier ook onze buurt, onze stad, Vlaanderen en een klein beetje onze wereld.

Dit engagement vertaalt zich in de volgende drieledige missie en visie:

1. Wij willen de kunstvorm circus verspreiden en ontwikkelen. Circus nodigt uit en inspireert. We willen onze kunstvorm tot in alle uithoeken verkennen en veranderen. Circus is ons doel en staat centraal! Goesting en fun zijn onze argumenten.

2. Wij willen mensen de kans geven om zich individueel en in groep te ontplooien, zowel lichamelijk als geestelijk. We zijn constant aan het leren, met vallen en opstaan. Circuseducatie heeft een aantal troeven om mensen daarin te ondersteunen: het is woordeloos, het nodigt uit om te ondernemen en samen te werken en het draagt diversiteit in haar genen. Het leerproces is ons tweede doel. Circus is daarbij ons middel.

3. Samen zetten we een positief project op met als doel een warme, diverse en inclusieve samenleving die constant in verandering is. Onze medewerkers en artiesten gaan via onze projecten het gesprek aan met de samenleving. Op die manier is Circusplaneet een community van mensen met een gemeenschappelijke passie: circus.

Wat Circusplaneet uniek maakt, is dat het meer is dan een jeugdwerkorganisatie. Het is meer dan een circusatelier. Het is meer dan een sociaal project. Het is de combinatie van al deze factoren die ervoor zorgt dat Circusplaneet een unieke positie bekleedt binnen het Vlaamse jeugd- en cultuurveld, door participatief te zijn zonder het artistieke verloren te laten gaan, door in te zetten op jongeren zonder ouderen aan de kant te schuiven, door professionelen te ondersteunen zonder maatschappelijk kwetsbaren over te slaan.

All Equal / All Different

All Equal

We geloven dat iedereen evenveel waard is en in het leven dezelfde kansen moet krijgen. Elk kind, elke jongere en elke volwassene heeft volgens ons het recht op een hobby. Iedereen die zich inschrijft voor activiteiten bij Circusplaneet is een circusartiest en wordt centraal gesteld in onze werking. Hoe professioneel of amateur je bent, hoe jong of oud je bent, het maakt niet uit.

We willen als organisatie op alle vlakken toegankelijk zijn. Aan de hand van de 7 b’s – bruikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid – brengen we de drempels in kaart die deelnemers kunnen ervaren. We gaan de dialoog aan met elkaar en proberen drempels die we zelf hebben gecreëerd weg te werken.

Met ‘All equal’ streven we ernaar dat al onze leden eigenaar zijn van Circusplaneet. De ronde circuspiste staat symbool voor de gelijkheid waarin we geloven. Elke circusactiviteit die we organiseren begint en eindigt in de kring. Iedereen krijgt de kans om ideeën te geven. De ruimtes, het circusmateriaal en de centen zijn van iedereen. Wie bondgenoten vindt en binnen de organisatie een draagvlak kan creëren, krijgt ruimte. Initiatief komt bottom-up tot stand door overleg. De grote strategische keuzes worden voorgelegd in een Algemene Vergadering waarop al onze leden welkom zijn en mee beslissen.

All Different

Iedereen is gelijkwaardig, en iedereen is ook anders. De superdiverse samenleving is voor ons een realiteit. We ervaren het als een plezier om erin te mogen werken en om er een bijdrage aan te leveren. De afgelopen 4 jaar hebben we diversiteit als een strategische doelstelling naar voor geschoven en daar hebben we veel uit geleerd. In het beleid dat we de komende 5 jaar willen voeren, is diversiteit een uitgangspunt geworden voor al onze acties en activiteiten. De mens is volgens ons niet te vatten in enkele dimensies. Identiteit is een complex gegeven. We geloven dat er op basis van identiteit heel veel uitsluiting bestaat (racisme, genderdiscriminatie, rijk vs arm, mooi vs lelijk, …). Deze uitsluitingsmechanismen proberen we te detecteren en te bestrijden, ook als we ze zelf hebben gecreëerd. Circus is voor ons een enorm krachtig medium om rond diversiteit te werken.