Algemene Vergadering

Wil je meer te weten komen over onze organisatie? Heb je een mening over de werking van Circusplaneet? Heb je zin om mee te beslissen over de koers die Circusplaneet vaart? Zoja, dan is onze algemene vergadering iets voor jou!
Iedereen vanaf 16 jaar die zich betrokken voelt bij Circusplaneet kan lid worden van onze algemene vergadering en kan zijn stem laten horen. Met Circusplaneet streven we naar een toegankelijke , ruime en diverse vergadering van mensen die zich willen engageren voor onze organisatie. 

Via onderstaande link kan je jezelf kandidaat stellen voor onze AV en kan je laten weten op welke vergaderingen je er al dan niet bij bent.

Inschrijfformulier Algemene Vergadering

KALENDER

AV themacafé – Circus en Community – 2/10/2021

Op zaterdag 2/10/2021 organiseren we een open themacafé voor de leden van onze algemene vergadering. Het thema van de namiddag is Circus en Community. We starten met een (ingekorte) vertoning van de documentaire ‘Demain’. Deze film toon 5 projecten die op een optimistische manier de klimaatuitdagingen en sociale problematieken van vandaag aanpakken. Na de docu gaan we in gesprek met elkaar over de rol die Circusplaneet kan spelen in de samenleving en over hoe we die rol vanuit onze werking kunnen opnemen. 

AV – Goedkeuring actieplan en begroting – 16/12/2021

Circusplaneet werkt met een 5-jarig beleidsplan waarin onze doelstellingen voor de periode 2021-2025 vastliggen. Elk jaar werken we die uit op maat in functie van het kalenderjaar dat komt. Op deze vergadering stellen we jullie het Actieplan en de Begroting 2022 voor en is er ruimte voor vragen en opmerkingen.

MEER INFO

In onze Statuten lees je meer over de rol van de AV in Circusplaneet en jouw individuele rechten en plichten als lid van de AV.

In ons beleidsplan kom je meer te weten over onze plannen voor de periode 2021-2025