FAQ, ik snap het niet

Hoe schrijf ik in voor een activiteit?

Inschrijvingen dienen te gebeuren via het online formulier. Per deelnemer dien je een apart formulier in te vullen. Mail naar inschrijven@circusplaneet.be of bel 09/228 92 72 indien je problemen hebt met de inschrijving.

Staat er een limiet op het aantal inschrijvingen dat ik kan doen?

Je kan inschrijven voor meerdere reeksen, zolang dit verschillende reeksen zijn (je kan dus niet inschrijven voor luchtacrobatie niveau 1 op dinsdag én woensdag).

Wat als een activiteit al volzet is?

Schreef je nog in via het online formulier voor deze activiteit, dan krijg je bericht dat je op de wachtlijst staat. Wanneer het al niet meer mogelijk is om via het formulier in te schrijven, dan kan je altijd nog een mailtje sturen naar inschrijven@circusplaneet.be om op de wachtlijst te staan. Mocht er nog voldoende plaats vrijkomen, dan contacteren wij je via mail. Als je geen mail krijgt, wil dat niet zeggen dat we je vergeten zijn, enkel dat er nog niet voldoende plaats is vrijgekomen. Eenmaal de activiteit goed en wel begonnen is laten we geen nieuwe deelnemers meer toe om de groepen de kans te geven zich te vormen en de docenten en deelnemers de kans te geven elkaar te leren kennen.
Wachtlijsten zijn niet meer geldig het jaar nadien!

Wanneer starten de inschrijvingen?

De inschrijvingen voor onze najaarsreeksen voor volwassenen starten meestal half juni, de inschrijvingen voor onze voorjaarsreeksen begin december.

De inschrijvingen voor de community trainingen starten eind augustus en eind december.

Inschrijvingen voor korte modules of andere activiteiten starten doorheen het jaar.

De start van inschrijvingen wordt steeds via onze nieuwsbrief gecommuniceerd. Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief zodat we jou zeker op de hoogte kunnen houden.

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Bij de voor- en najaarsreeksen kan men nog aansluiten tot vlak na de eerste les. Later aansluiten is niet mogelijk: we willen de docenten en de deelnemers de kans geven elkaar en de groep te leren kennen.

Voor de community training kan je het hele jaar door inschrijven.

Kan ik terug uitschrijven?

Om medische redenen kan je op vertoon van een doktersattest altijd terug uitschrijven. In andere gevallen is uitschrijven al dan niet mogelijk in functie van het moment waarop je wil uitschrijven. Uitgebreide informatie over uitschrijven vind je in de inschrijfvoorwaarden.

Kan ik inschrijven voor slechts enkele lessen van een jaarreeks / kan ik korting krijgen omdat ik niet alle lessen aanwezig kan zijn?

De reeksen van Circusplaneet vormen één geheel. Je kan dus niet halverwege invallen of slechts een deel volgen. Er is geen korting voor wie niet op alle lessen aanwezig kan zijn. Voor deelnemers die slechts sporadisch willen circussen, is er de community training.

Ik was ziek de dag van mijn les, kan ik dan dezelfde les op een andere dag volgen?

Wij werken met vaste groepen. Je kan niet occasioneel een les mee volgen met een andere groep, zelfs al zou het dezelfde les zijn.

Kan ik mijn plaats doorgeven aan een vriend?

Je kan je plaats niet ‘doorgeven’ aan iemand anders. Indien je ruimschoots op voorhand uitschrijft, gaat de vrijgekomen plaats naar de eerste persoon op de wachtlijst. Stop je met een reeks terwijl deze al even bezig is, dan is wordt de vrijgekomen plaats niet meer aangeboden aan iemand anders.

Waarom kan ik niet meer uitschrijven met recuperatie van het lesgeld wanneer een reeks al even bezig is?

Om de docenten en deelnemers de kans te geven elkaar te leren kennen en samen te groeien als groep, laten we geen nieuwe deelnemers meer toe éénmaal de lessen goed en wel gestart zijn. De plaatsen die vrijkomen wanneer iemand laat uitschrijft, kunnen dus niet meer doorgegeven worden aan mensen op de wachtlijst en zijn dus ‘verloren’ plaatsen.

Wanneer starten de reeksen voor volwassenen?

De meeste voorjaarsreeksen 2022 starten de week van 31 januari en eindigen de week van 16 mei 2022.
De meeste najaarsreeksen 2022 starten de week van 3 oktober en eindigen de week van 19 december 2022.

Wanneer start de community training?

In het voorjaar 2022 starten we de week van 10 januari en eindigen we de week van 23 mei.
In het najaar 2022 starten we de week van 19 september en eindigen we de week van 19 december.

Is er les op feestdagen en tijdens schoolvakanties?

Op officiële feestdagen is er geen les of community training. Op brugdagen en tijdens verlengde weekends is er wel les of community training. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Op zaterdagen die volgen op een schoolweek is er steeds wel les.

Hoeveel kost een circusles?

De prijs van een reeks of andere activiteit staat steeds vermeld op onze site bij de activiteit zelf en is afhankelijk van de duur van een les, het aantal lessen in een reeks en je inkomen.
Meer info over onze tarieven en kortingen vind je in onze inschrijfvoorwaarden.

Kan ik een proefles volgen?

Voor de voor- en najaarsreeksen zijn er geen proeflessen voorzien omdat er kan uitgeschreven worden tot één dag na eerste les (meer info vind je bij ‘annuleren/uitschrijven’ in onze inschrijfvoorwaarden). Voor korte activiteiten (slechts enkele lessen, modules, éénmalige weekendactiviteiten,…) is er geen proefles mogelijk.

Voor de cirque spécifique reeksen is er wel een gratis proefles voorzien en bij de community training is een proeftraining éénmalig mogelijk (€ 5)

Kan ik een deel van mijn lesgeld recupereren via mijn mutualiteit?

De meeste mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld voor activiteiten van Circusplaneet terug. Je hoeft enkel het formulier van de mutualiteit te laten invullen door Circusplaneet. Je mag een blanco formulier afgeven aan de docent, het secretariaat of mailen naar inschrijven@circusplaneet.be.

Welke kledij trek je aan voor de circusles?

Meestal is gewone sportieve kledij voldoende. Een sportbroek, jogging of legging en comfortabele T-shirt. In de meeste lessen werken we op blote voeten. In lessen waar luchtacro in voorkomt dienen alle juwelen, horloges, piercings,…uit te zijn voordat een les of training begint. Sowieso is het altijd beter waardevolle spullen thuis te laten. Meer specifieke kledingvoorschriften zijn afhankelijk van je specialisatie en worden je uitgelegd door de docent(en) tijdens de eerste les.

Wat kan ik doen als ik grensoverschrijdend gedrag tijdens activiteiten van Circusplaneet wil melden?

Grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, pesten en ongewenst seksueel gedrag, wordt niet
getolereerd. Wie melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag kan contact opnemen met ons aanspreekpunt integriteit (API) Rude Vanwalle via api@circusplaneet.be. Zij behandelt elke vraag discreet en garandeert anonimiteit. Samen met de betrokkenen gaat ze in functie van het gemelde incident op zoek naar een gepaste oplossing. Daarbij primeert altijd het belang van het slachtoffer.

Ben ik verzekerd tijdens de circusactiviteiten?

Ja. Circus is nooit zonder risico: in het inschrijvingsgeld is de verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de begeleide activiteiten inbegrepen. De verzekering werd afgesloten bij Ethias. Onze polis geeft enkel dekking voor behandelingen die terugbetaalbaar zijn volgens de Riziv-nomenclatuur. Voor bepaalde behandelingen is er geen tussenkomst (bv. brillen, erelonen, osteopathie,…) of is de tussenkomst beperkt (bv. tandbehandelingen). Deze sportongevallenverzekering dekt ook geen arbeidsongeschiktheid. Volwassenen deelnemers met het statuut van zelfstandige kijken daarom best ook hun eigen verzekeringspolis na: sommige aanvullende verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid dekken nl. geen acrobatie. De algemene voorwaarden van onze verzekeringspolis kan je hier bekijken. De speciale voorwaarden vind je hier. Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor onopzettelijke circusongevallen.

Wat bij een ongeval?

De docent zal een formulier meegeven dat dient ingevuld te worden door de arts die de eerste medische vaststellingen doet. Nadien moet dit formulier zo snel mogelijk terug bij Circusplaneet komen via post of mail of je mag het afgegeven op het secretariaat, Oud-Strijderlaan 1, 9000 Gent. Dit formulier kan je ook hier downloaden.

Wat als ik een klacht heb over de werking van Circusplaneet?

Als je een klacht hebt over de werking van Circusplaneet dan kan je die mailen naar info@circusplaneet.be. We bespreken jouw klacht op een teamvergadering en we engageren ons om op een constructieve manier de klacht te beantwoorden. Wie zich rechtstreeks wil richten tot de coördinatoren en het bestuur, kan dat doen via bestuur@circusplaneet.be. Houd er altijd rekening mee dat ook wij mensen zijn met gevoelens en ideeën.

En hoe zit dat nu met die corona?

We volgen de richtlijnen van Sport VlaanderenGymFed en Circuscentrum omdat die best aansluiten bij onze werkcontext. Die maatregelen werden met de collega-circusateliers in Vlaanderen en onze koepelorganisatie Circuscentrum uitgewerkt op maat van onze sector. Alle deelnemers krijgen voor aanvang van hun lessenreeks een mail met meer uitleg over eventuele aanpassingen en richtlijnen, specifiek voor de activiteit waarvoor ze zijn ingeschreven. Wanneer de richtlijnen veranderen doorheen het schooljaar, krijgen alle deelnemers de nodige nieuwe informatie toegestuurd.

Wat als mijn lessenreeks toch niet doorgaat wegens opgelegde coronoa maatregelen?

Als een reeks volledig geannuleerd moet worden voor aanvang, storten we het betaalde lesgeld terug. Wie circusplaneet wil en kan een steuntje in de rug geven, zal de keuze krijgen een percentage van het lesgeld niet terug te vragen om zo de al gemaakte administratiekosten te helpen dekken.

Als een reeks later moet starten, vroeger moet eindigen of enkele weken stil ligt wegens corona, gaan we op zoek naar een faire oplossing voor zowel deelnemers, docenten als organisatie. Inhaallessen op latere data, korting bij een volgende reeks, online lessen, een gedeeltelijke terugbetaling of een combinatie van dit alles behoren allemaal tot de mogelijkheden.
De uiteindelijke oplossing die we aanbieden zal afhangen van de oorzaak van de geannuleerde lessen (verstrengde maatregelen of een besmetting bij één van onze deelnemers/medewerkers) en de impact die dat heeft op de werking.