Intern reglement

Iedereen die betrokken is bij de werking van Circusplaneet respecteert de structuur en de afspraken, maar heeft ook recht op inspraak. Spreek medewerkers gerust aan als iets op je lever ligt, of als je vragen of suggesties hebt. Ook dit intern reglement kan na jouw suggesties of opmerkingen worden aangepast en wordt dan van kracht na goedkeuring door de Raad van Bestuur. Wil je zelf zetelen in de algemene vergadering? Stel je dan kandidaat via rvb@circusplaneet.be.

Activiteiten

Tijdens de lessen is de oefenzaal enkel toegankelijk voor de lesgever en de cursisten van die bepaalde les, tenzij de lesgever er anders over beslist. Anderen wachten boven in de foyer. Ook ouders betreden de oefenzaal niet. Wie naar het toilet moet mag passeren. Deelnemers en lesgevers dragen sportieve kledij die geschikt is voor de activiteiten. Binnen alleen met binnenschoenen of op blote voeten. Docenten geven uiteraard het goede voorbeeld.

Roken en drugs

Roken is niet toegelaten op het hele terrein van de school (zowel binnen als buiten). Buiten het terrein wordt tijdens circusactiviteiten nooit gerookt in de nabijheid van kinderen en jongeren onder 18 jaar.Het is voor lesgevers tijdens de uren dat zij lesgeven verboden om alcohol te drinken. Wie ouder is dan 16 gaat op Circusplaneet op een verantwoorde manier om met alcohol. Voor wie jonger is dan 16 is het verboden alcohol te drinken. Onder invloed van alcohol kan er niet gecircust worden.Andere drugs zijn niet toegelaten. Het is voor deelnemers en medewerkers verboden om andere drugs te gebruiken tijdens Circusplaneetactiviteiten. Onder invloed van drugs kan er niet gecircust worden.

Gebouwen en terreinen

Eten en drinken in de oefenzaal is niet toegelaten. Water drinken mag wel. Neem geen glas mee in de oefenzaal.Het secretariaat is voor niemand toegankelijk bij afwezigheid van mensen die een sleutel hebben van het secretariaat. Het secretariaat wordt bij hun afwezigheid afgesloten. Huisdieren zijn niet toegelaten in de oefenzaal. Buiten de oefenzaal zijn huisdieren toegelaten als ze niemand hinderen. Het huisdier mag niemand anders beletten om op Circusplaneet te komen, bijvoorbeeld door schrik of een allergie.

Materiaal

Het circusmateriaal staat ter beschikking van de cursisten tijdens de lessen en van de leden tijdens de vrije ruimte. Gebruikers van het materiaal behandelen het ‘als een goede huisvader’. Na gebruik wordt het materiaal weer opgeborgen op de plaats waar het hoort. Mankementen aan het materiaal worden gemeld aan de verantwoordelijke lesgevers.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn materiaal dat op Circusplaneet achtergelaten wordt. Zorg dat je de nodige merktekens aanbrengt.

Circusplaneet kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.

Om veiligheidsredenen wordt evenwichtsmateriaal en luchtacrobatiemateriaal enkel uitgeleend aan docenten die weten hoe ze met deze materialen moeten werken.

Duurzaamheid

Circusplaneet tracht op een duurzame manier om te springen met de planeet. We roepen onze leden op om die duurzame gedachte mee uit te dragen.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, pesten en ongewenst seksueel gedrag, wordt niet getolereerd. Wie melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag kan contact opnemen met ons aanspreekpunt integriteit (API) via api@circusplaneet.be. Zij behandelen elke vraag discreet en garanderen anonimiteit. Samen met de betrokkenen gaan ze in functie van het gemelde incident op zoek naar een gepaste oplossing. Daarbij primeert altijd het belang van het slachtoffer.

Veiligheid

Samen met al haar leden  werkt Circusplaneet aan een veilige circusomgeving, maar circus is natuurlijk nooit zonder risico’s. Denk preventief en schakel gevaren uit. Warm altijd goed op vooraleer je circust.

Veiligheidsvoorschriften 

* Als je op hoogte werkt (doeken, trapeze, mast) doe je dat altijd met een valmat. De dikte van de valmat en de afmetingen van de valmat zijn in functie van de hoogte waarop je werkt. De regel is dat de breedte van de mat minstens 1⁄3 is van de hoogte waarop je werkt. De dikte van de mat is zeker 1/20 van de hoogte waarop je werkt (20cm voor 2m, 30 cm voor 6m, …)!

* Draag geen scherpe voorwerpen bij acro en luchtacro (piercings, juwelen, ritsen, …).

* Zelfstandig maxitrampoline en bascule springen doe je enkel als je voldoende ervaring hebt. Zorg steevast voor voldoende veiligheidsmaatregelen in functie van de oefening die je doet (matten,spotters, longe).

* Toestellen opbouwen en inhangen mag enkel door wie een expliciete toelating daarvoor heeft van de intern preventie-adviseur. Materiaal ophangen met de ladder of de hoogtewerker kan enkel op momenten dat er geen activiteiten zijn in de circuszaal.

* Een veilige zaal is een propere zaal. We vragen om alles terug te zetten/weg te binden op de juiste plaats na gebruik, om niet te eten in de oefenzaal en om enkel water te drinken. Glas is verboden in de oefenzaal.

Wie deze voorschriften niet respecteert is niet verzekerd in het kader van onze verzekering sportongevallen bij Ethias.

Circusplaneet wil ook een psychisch veilige omgeving stimuleren. De circuspedagogie is niet competitief, en heeft oog voor voldoende differentiatie op maat van de wensen en noden van ieder individu. Circusplaneet wil eveneens toegankelijk zijn voor alle kinderen die zin hebben om te circussen.

Corona

Corona is nog even in het land. Circusplaneet maakte risico-analyses en draaibboeken voor de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. Wie daarin interesse heeft kan mailen naar matthias@circusplaneet.be. Specifieke en noodzakelijke info die medewerkers en deelnemers moeten krijgen, wordt op maat gecommuniceerd. 

Een paar belangrijke dingen om te weten
* Als je meedoet met onze activiteiten, zorg dan voor een goede handhygiëne.
* Als je coronasymptomen hebt, mag je niet meedoen.
* Als je tot de risicogroep behoort, overleg dan met een arts of jouw deelname niet een te groot risico vormt voor jouw gezondheid.
* Voor activiteiten waarvoor je inschrijft, houden we gegevens bij. Indien nodig zullen we die gegevens delen met de overheid in het kader van contacttracing.

Privacy

Als je betrokken bent bij CIRCUSPLANEET (of dat nu is door onze website te gebruiken, ons te volgen op social media, deel te nemen aan onze activiteiten, te solliciteren, …) dan betekent dat, dat je bepaalde persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. De veiligheid daarvan nemen we serieus.

Welke gegevens verzamelt CIRCUSPLANEET van jou?
Wanneer je inschrijft voor één van onze activiteiten, registreren we jouw naam en contactgegevens (of die van de ouders) voor administratieve doeleinden. Daarnaast vragen we je ook naar je geboortedatum, en andere gegevens voor de administratie van de inschrijving te vervolledigen. De overheid vraagt ons om deze gegevens statistisch bij te houden. Wanneer je gebruik maakt van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Wanneer je deelneemt aan één van onze activiteiten, kunnen daar beeldopnames gemaakt worden. Dit doen we omdat we trots zijn op onze werking en onze mensen en omdat we veel belang hechten aan authentiek beeldgebruik in onze communicatie. Wanneer er tijdens de activiteiten van Circusplaneet iemand langskomt om beeldopnames te maken wordt dit meegedeeld aan de deelnemers en gevraagd of iemand bezwaren heeft. Word je liever niet in beeld gebracht, dan kan je dat mondeling laten weten. Word je sowieso niet graag in beeld gebracht voor elke activiteit kan je dat bij inschrijving laten weten via inschrijven@circusplaneet.be.

Onze voorstellingen, festivals en toonmomenten vallen onder de categorie publieke evenementen: hier worden vrijwel standaard foto’s genomen. Voel je je daar niet comfortabel bij, dan kan je dat altijd op de dag zelf laten weten aan de fotograaf zelf of aan één van de Circusplaneet-medewerkers.

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?
Wanneer je gegevens bij ons achterlaat, worden je gegevens opgeslagen in ons beveiligde databestand dat wordt opgeslagen in de Google-Cloud. Daar worden ze enkel bewaard in het kader van onze werking. Ze worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die Google biedt voor zijn gebruikers.
Meer info over Google en Privacy vind je op https://policies.google.com/privacy#infocollect

Wat doen we ermee?
Je contactgegevens gebruiken we standaard voor administratieve doeleinden. Dat betekent dat je als deelnemer aan een activiteit van ons een aantal mailtjes krijgt gerelateerd aan je inschrijving (inschrijvingsbevestiging, betalings- en praktische info, evaluatie).
Jouw inschrijving geeft recht op gratis ontvangst van het ‘Circusmagazine’ van onze koepelorganisatie ‘Circuscentrum’ voor wie dat wenst. In dat kader geven we jouw naam en adresgegevens door aan Circuscentrum vzw.
Enkel wanneer je je zelf inschrijft voor de Circusplaneet nieuwsbrief gebruiken we je contactgegevens ook om je onze nieuwsbrief op te sturen. Daarop kan je op elk moment uitschrijven via de link in de mails zelf of door ons te contacteren.
Foto’s en video’s die van jou werden gemaakt met toestemming, kunnen gebruikt worden in onze communicatiekanalen (website, social media, nieuwsbrieven).

Wie heeft er toegang tot je gegevens?
Enkel onze medewerkers hebben standaard toegang tot de persoonlijke gegevens van de personen in ons databestand. Wanneer je deelneemt aan een activiteit die door een gastdocent of in samenwerking met een andere organisatie wordt gegeven, bezorgen we hem/haar ook je gegevens.

Zowel onze vaste medewerkers als onze gastdocenten en partnerorganisaties verbinden zich er contractueel toe om deze enkel in het kader van Circusplaneet-activiteiten te gebruiken. We geven je contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.

Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?
Je hebt op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van je eigen persoonlijke gegevens in ons databestand. Daarvoor kan je ons mailen op inschrijven@circusplaneet.be. Houd er wel rekening mee dat, als je nadien opnieuw voor een cursus inschrijft via onze website, we terug bepaalde gegevens van je zullen verzamelen (zie hierboven).

Heb je nog vragen over ons privacybeleid? Stuur gerust een mailtje naar matthias@circusplaneet.be

Lees hier alles over ons Privacy- en cookiebeleid.