FAQ, ik snap het niet

Hoe schrijf ik in voor een les of kamp?

Het online inschrijfformulier vind je telkens terug bij de activiteit zelf. Mail naar inschrijven@circusplaneet.be of bel 09/228 92 72 indien je problemen hebt met de inschrijving.

Kan mijn kind een proefles volgen?

Voor de jaarreeksen voor kinderen en jongeren zijn er geen proeflessen voorzien omdat je kan uitschrijven met recuperatie van het lesgeld tot één dag na de derde les. Iedereen kan dus eigenlijk 3 maal proberen (meer info vind je bij ‘annuleren/uitschrijven’ in onze inschrijfvoorwaarden).

Hoe schrijf ik in voor buurtcircus of de kennismakingsreeksen ism de buurtscholen?

In de buurten waar Circusplaneet actief is (Brugse Poort/Malem, Nieuw Gent en Watersportbaan) zijn deze lessen een laagdrempelige circusactiviteit op maat van kinderen die moeilijk toegang vinden tot het vrijetijdsaanbod. Inschrijven voor deze buurtcircuslessen kan daarom enkel via onze wijze wijkwerkers.

Inschrijven voor de kennismakingsreeksen ism de buurtscholen gebeurt via de brugfiguren van de scholen.

Staat er een limiet op het aantal inschrijvingen dat ik voor mijn kind kan doen?

Je kan je kind inschrijven voor meerdere jaarreeksen.
Je kan je kind ook inschrijven voor meerdere kampen. Wel slechts voor twee zomerkampen. Indien er twee maanden voor aanvang nog plaatsen over zijn, kan je eventueel voor meer zomerkampen inschrijven.

Wat als een activiteit al volzet is?

Schreef je nog in via het online formulier voor deze activiteit, dan krijg je bericht dat je op de wachtlijst staat. Wanneer het al niet meer mogelijk is om via het formulier in te schrijven, mail dan naar inschrijven@circusplaneet.be om op de wachtlijst te komen.

Mocht er een plaats vrijkomen, dan contacteren wij je via mail. Eenmaal de activiteit begonnen is, laten we geen nieuwe deelnemers meer toe. Wachtlijsten zijn niet meer geldig het jaar nadien!

Wanneer starten de inschrijvingen?

De inschrijvingen voor de jaarreeksen voor kinderen en jongeren starten halverwege mei voor wie al een wekelijkse les volgde het voorbije schooljaar. Daarna is het de beurt aan de broers en zussen en de kinderen die al community training volgden het voorbije jaar. Enkele weken later gaan de inschrijvingen open voor iedereen.

De inschrijvingen voor de community trainingen starten pas enkele weken voor aanvang.

Inschrijvingen voor kampen of andere activiteiten starten doorheen het jaar.

De start van inschrijvingen communiceren we via onze nieuwsbrief. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief.

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Indien er nog plaats is in een jaarreeks, kan je kind nog aansluiten in de loop van de maand oktober. Daarna sluiten we de inschrijvingen af.

Voor kampen en korte activiteiten kan je niet meer inschrijven als de activiteit al begonnen is.

Voor de community training kan je het hele jaar door inschrijven.

Kan ik terug uitschrijven?

Om medische redenen kan je op vertoon van een doktersattest altijd terug uitschrijven. In andere gevallen is uitschrijven al dan niet mogelijk in functie van het moment waarop je wil uitschrijven. Meer informatie over uitschrijven vind je in de inschrijfvoorwaarden.

Kan ik inschrijven voor slechts enkele lessen van een jaarreeks / kan ik korting krijgen omdat mijn kind niet alle lessen aanwezig kan zijn?

De jaarreeksen van Circusplaneet vormen één geheel. Je kan dus niet halverwege invallen of slechts een deel volgen. Er is geen korting voor wie niet op alle lessen aanwezig kan zijn.

Mijn kind was ziek de dag van de les, mag mijn kind dan dezelfde les op een andere dag volgen?

Wij werken met vaste groepen. Je kan niet occasioneel een les meevolgen met een andere groep, zelfs al zou het dezelfde les zijn.

Kan ik de plaats van mijn kind doorgeven aan een vriendje?

Je kan je plaats niet ‘doorgeven’ aan iemand anders. Indien je ruimschoots op voorhand uitschrijft, gaat de vrijgekomen plaats naar de eerste persoon op de wachtlijst. Stop je met de jaarreeks terwijl deze al even bezig is, dan wordt de vrijgekomen plaats niet meer aangeboden aan iemand anders.

Waarom kan ik niet meer uitschrijven met recuperatie van het lesgeld wanneer een jaarles al even bezig is?

Om de docenten en deelnemers de kans te geven elkaar te leren kennen en samen te groeien als groep, laten we geen nieuwe deelnemers meer toe éénmaal de lessen gestart zijn. De plaats die vrijkomt wanneer iemand laat uitschrijft, geven we dus niet meer door aan iemand op de wachtlijst en is dus een ‘verloren’ plaats.

Wanneer starten en eindigen de jaarreeksen voor kinderen en jongeren?

De jaarlessen 2023-2024 starten de week van 18 september 2023 en eindigen de week van 20 mei 2024.

De jaarlessen 2024-2025 starten de week van 16 september 2024 en eindigen de week van 19 mei 2025.

Wanneer start de community training?

De community training 2023-2024 start de week van 18 september 2023 en eindigt de week van 20 mei 2024.

De community training 2024-2025 start de week van 16 september 2024 en eindigt de week van 19 mei 2025.

Is er les op feestdagen en tijdens schoolvakanties?

Op officiële feestdagen is er geen les of community training. Op brugdagen en tijdens verlengde weekends is er wel les of community training. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Op zaterdagen die volgen op een schoolweek is er steeds wel les.

Hoeveel kost een circusles?

De prijs van een jaarreeks wordt steeds vermeld op onze site bij de activiteit zelf en is afhankelijk van de duur van een les en je inkomen.
Meer info over onze tarieven en kortingen vind je in onze inschrijfvoorwaarden.

Zijn de circusactiviteiten fiscaal aftrekbaar?

De kampen en lessen van Circusplaneet zijn fiscaal aftrekbaar voor deelnemers jonger dan veertien jaar. We mailen je het fiscaal attest in het voorjaar (lessen) of na afloop (kampen). De kind-ouderlessen zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Kan ik een deel van het lesgeld recupereren via mijn mutualiteit?

De meeste mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld voor activiteiten van Circusplaneet terug.

Schreef je in voor een jaarreeks? Dan ontvang je in de loop van de maand november een attest per mail. Dien dit attest in bij je mutualiteit.
Schreef je in voor een kamp? Dan sturen we je na afloop dit attest per mail toe.

Kan mijn kind dat een jaartje te oud / jong is ook aansluiten bij een circusactiviteit?

Iedereen is uniek, iedereen is anders. Maar om toch enige homogeniteit in de groepen te kunnen garanderen, vragen wij om de leeftijdsgrenzen van de groepen te respecteren. Enkel bij specialisatielessen met hogere niveaus, waar niveau primeert op leeftijd – en waar de docenten de kinderen al even kennen – kan het zijn we kinderen niet helemaal volgens leeftijd indelen. Dit gebeurt enkel in overleg met de docent(en). Natuurlijk worden er ook uitzonderingen gemaakt voor kinderen die het echt nodig hebben om bij een andere groep te kunnen aansluiten (bv. kinderen met een verstandelijke beperking of sommige ontwikkelingsstoornissen).

Hoewel we weten dat het voor veel ouders en kinderen handig en leuk zou zijn dat broers en zusjes of vriendjes samen hetzelfde kamp of dezelfde les kunnen volgen, houdt Circusplaneet toch stevig vast aan de minimum én maximum leeftijden die we instellen voor onze activiteiten.

Op zich is het natuurlijk geen onredelijke of onlogische vraag om iemand die maar een beetje te jong of te oud is te is te laten aansluiten bij een andere groep. Maar deze vraag om een uitzondering te maken komt hier vaak toe, en als we dit voor één iemand toelaten, moeten we dit natuurlijk voor iedereen toelaten. Eerlijk is eerlijk. De groepen zouden dan binnen de kortste keren zo divers worden dat het voor de docenten niet meer werkbaar is om kwalitatief circusles te geven.

Welke kledij is nodig voor de circusles?

Voor multicircuslessen en kampen is gewone sportieve kledij voldoende. Een sportbroek, jogging of legging en comfortabele T-shirt. In de meeste lessen werken we op blote voeten. In lessen waar acro of luchtacro in voorkomt dienen alle juwelen, horloges, piercings … uit te zijn voordat de les of training begint. Ook lange nagels zijn een no-go. Laat waardevolle spullen thuis. Meer specifieke kledingvoorschriften zijn afhankelijk van je specialisatie. Je krijgt alle uitleg van de docent(en) tijdens de eerste les.

Mag ik een kijkje nemen in de les als mijn kind aan het circussen is?

Om de concentratie van de kinderen niet te verstoren vragen we om niet binnen te gaan tijdens een les. Om toch een idee te hebben van wat je kind allemaal leert, organiseren we geregeld kijk- en/of meedoe-lessen en toonmomenten. Zo worden de ouders de eerste les al uitgenodigd om op het einde van de les een kijkje te komen nemen.

Waar kan ik wachten op mijn kinderen tijdens de circusles?

Zowel in de circuszaal als de circuskerk is er een ruimte voorzien voor ouders om te wachten. In de scholen waar Circusplaneet ‘te gast’ is (BS De Panda en Het Spectrum) kunnen we jammer genoeg geen wachtruimte voor de ouders voorzien.

Mag ik mijn kind vroeger afzetten? Kan mijn kind langer blijven?

Docenten zijn aanwezig een kwartier voor aanvang van de les en blijven een kwartier na het einde van de les. Vroeger of later kunnen we niet garanderen dat de oefenruimte al/nog open is. Indien er andere lessen voor of na jouw les zijn, kan er uiteraard wel gewacht worden in de foyer/wachtruimte voor de ouders. Circusplaneet kan op die momenten geen toezicht houden.

Wat kan ik doen als ik grensoverschrijdend gedrag tijdens activiteiten van Circusplaneet wil melden?

Grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, pesten en ongewenst seksueel gedrag, wordt niet
getolereerd. Wie melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag kan contact opnemen met ons aanspreekpunt integriteit (API) Rude Vanwalle via api@circusplaneet.be. Zij behandelt elke vraag discreet en garandeert anonimiteit. Samen met de betrokkenen gaat ze in functie van het gemelde incident op zoek naar een gepaste oplossing. Daarbij primeert altijd het belang van het slachtoffer.

Is mijn kind verzekerd tijdens de circusactiviteiten?

Ja. Omdat circus nooit zonder risico is, is in het inschrijvingsgeld is de verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de begeleide activiteiten inbegrepen. De verzekering werd afgesloten bij Ethias.

Onze polis geeft enkel dekking voor behandelingen die terugbetaalbaar zijn volgens de Riziv-nomenclatuur. Voor bepaalde behandelingen is er geen tussenkomst (bv. brillen, erelonen, osteopathie,…) of is de tussenkomst beperkt (bv. tandbehandelingen).

Bekijk de algemene voorwaarden van onze verzekeringspolis hier. De speciale voorwaarden vind je hier. Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor onopzettelijke circusongevallen.

Wat bij een ongeval?

De docent geeft een formulier mee dat dient ingevuld te worden door de arts die de eerste medische vaststellingen doet. Nadien moet dit formulier zo snel mogelijk terug bij Circusplaneet komen via post of mail of je mag het afgegeven op het secretariaat; Oud-Strijderslaan 1, 9000 Gent. Dit formulier kan je ook hier downloaden.

Mogen er vrienden meedoen met een circusles?

Circusplaneet organiseert af en toe activiteiten waar vriendjes welkom zijn. Voor de reguliere activiteiten laten we om veiligheids- en verzekeringsredenen geen kinderen meedoen die niet zijn ingeschreven voor de activiteit.

Wat als ik een klacht heb over de werking van Circusplaneet?

Als je een klacht hebt over de werking van Circusplaneet, mail dan naar info@circusplaneet.be. We bespreken jouw klacht op een teamvergadering en we engageren ons om op een constructieve manier de klacht te beantwoorden. Wie zich rechtstreeks wil richten tot de coördinatoren en het bestuur, kan dat doen via bestuur@circusplaneet.be. Houd er altijd rekening mee dat ook wij mensen zijn met gevoelens en ideeën.