FAQ, ik snap het niet

Hoe schrijf ik in voor een les of kamp?

Inschrijvingen dienen te gebeuren via het online formulier. Per deelnemer dien je een apart formulier in te vullen. Mail naar inschrijven@circusplaneet.be of bel 09/228 92 72 indien je problemen hebt met de inschrijving.

Hoe schrijf ik in voor buurtcircus of de reeksen ism de buurtscholen?

Voor onze buurtcircuslessen kan je enkel inschrijven via onze wijze wijkwerkers. In de buurten waar Circusplaneet actief is (Brugse Poort/Malem, Nieuw Gent en Watersportbaan) zijn deze lessen een laagdrempelige circusactiviteit op maat van kinderen die moeilijk toegang vinden tot het vrijetijdsaanbod.

Inschrijven voor de reeksen ism de buurtscholen gebeurt via de brugfiguren van de scholen.

Staat er een limiet op het aantal inschrijvingen dat ik voor mijn kind kan doen?

Je kan je kind inschrijven voor meerdere jaarreeksen, zolang dit verschillende lessen zijn (bv. een multicircusles en een acrobatieles). Je kan dus niet inschrijven voor multicircus op woensdag én zaterdag.
Ook voor onze zomerkampen is er een limiet. Je kan bij de start van de inschrijvingen slechts voor maximum twee zomerkampen inschrijven. Mocht er een maand voor aanvang van het kamp nog plaats over zijn, kan je eventueel nog inschrijven voor een derde kamp.

Wat als een activiteit al volzet is?

Schreef je nog in via het online formulier voor deze activiteit, dan krijg je bericht dat je op de wachtlijst staat. Wanneer het al niet meer mogelijk is om via het formulier in te schrijven, dan kan je altijd nog een mailtje sturen naar inschrijven@circusplaneet.be om op de wachtlijst te staan. Mocht er nog voldoende plaats vrijkomen, dan contacteren wij je via mail. Als je geen mail krijgt, wil dat niet zeggen dat we je vergeten zijn, enkel dat er nog niet voldoende plaats is vrijgekomen. Eenmaal de activiteit goed en wel begonnen is laten we geen nieuwe deelnemers meer toe om de groepen de kans te geven zich te vormen en de docenten en deelnemers de kans te geven elkaar te leren kennen.
Wachtlijsten zijn niet meer geldig het jaar nadien!

Wanneer starten de inschrijvingen?

De inschrijvingen voor de jaarreeksen voor kinderen en jongeren starten meestal halverwege mei voor wie al een wekelijkse les volgde het voorbije schooljaar. Daarna is het de beurt aan de broers en zussen en de kinderen die al community training volgden het voorbije jaar. Enkele weken later gaan de inschrijvingen open voor iedereen.

De inschrijvingen voor de community trainingen starten pas enkele weken voor aanvang.

Inschrijvingen voor kampen of andere activiteiten starten doorheen het jaar.

De start van inschrijvingen wordt steeds via onze nieuwsbrief gecommuniceerd. Schrijf je onderaan deze pagina in op onze nieuwsbrief zodat we jou zeker op de hoogte kunnen houden

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Indien er nog plaats is in de jaarreeks, kunnen kinderen nog aansluiten in de loop van de maand oktober. Daarna worden de inschrijvingen afgesloten.

Voor kampen en korte activiteiten kan er niet meer ingeschreven worden indien de activiteit al begonnen is.

Voor de community training kan je het hele jaar door inschrijven.

Kan ik terug uitschrijven?

Om medische redenen kan je op vertoon van een doktersattest altijd terug uitschrijven. In andere gevallen is uitschrijven al dan niet mogelijk in functie van het moment waarop je wil uitschrijven. Uitgebreide informatie over uitschrijven vind je in de inschrijfvoorwaarden.

Kan ik inschrijven voor slechts enkele lessen van een jaarreeks / kan ik korting krijgen omdat mijn kind niet alle lessen aanwezig kan zijn?

De jaarreeksen van circusplaneet vormen één geheel. Je kan dus niet halverwege invallen of slechts een deel volgen. Er is geen korting voor wie niet op alle lessen aanwezig kan zijn. Voor deelnemers die slechts sporadisch willen circussen, is er de community training.

Mijn kind was ziek de dag van de les, mag mijn kind dan dezelfde les op een andere dag volgen?

Wij werken met vaste groepen. Je kan niet occasioneel een les mee volgen met een andere groep, zelfs al zou het dezelfde les zijn.

Kan ik de plaats van mijn kind doorgeven aan een vriendje?

Je kan je plaats niet ‘doorgeven’ aan iemand anders. Indien je ruimschoots op voorhand uitschrijft, gaat de vrijgekomen plaats naar de eerste persoon op de wachtlijst. Stop je met de jaarreeks terwijl deze al even bezig is, dan wordt de vrijgekomen plaats niet meer aangeboden aan iemand anders.

Waarom kan ik niet meer uitschrijven met recuperatie van het lesgeld wanneer een jaarles al even bezig is?

Om de docenten en deelnemers de kans te geven elkaar te leren kennen en samen te groeien als groep, laten we geen nieuwe deelnemers meer toe éénmaal de lessen goed en wel gestart zijn. De plaatsen die vrijkomen wanneer iemand laat uitschrijft, kunnen dus niet meer doorgegeven worden aan kinderen op de wachtlijst en zijn dus ‘verloren’ plaatsen.

Wanneer starten en eindigen de jaarreeksen voor kinderen en jongeren?

De jaarlessen 2021-2022 starten de week van 20 september 2021 en eindigen de week van 23 mei 2022. De jaarlessen 2022-2023 starten de week van 19 september 2022 en eindigen de week van 22 mei 2023.

Wanneer start de community training?

De community training 2021-2022 start de week van 20 september 2021 en eindigt de week van 23 mei 2022.
De community training 2022-2023 start de week van 19 september 2022 en eindigt de week van 22 mei 2023.

Is er les op feestdagen en tijdens schoolvakanties?

Op officiële feestdagen is er geen les of community training. Op brugdagen en tijdens verlengde weekends is er wel les of community training. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Op zaterdagen die volgen op een schoolweek is er steeds wel les.

Hoeveel kost een circusles?

De prijs van een jaarreeks steeds vermeld op onze site bij de activiteit zelf en is afhankelijk van de duur van een les en je inkomen.
Meer info over onze tarieven en kortingen vind je in onze inschrijfvoorwaarden.

Kan mijn kind een proefles volgen?

Voor de jaarreeksen zijn er geen proeflessen voorzien omdat er kan uitgeschreven worden tot één dag na de derde les (meer info vind je bij ‘annuleren/uitschrijven’ in onze inschrijfvoorwaarden).

Zijn de circusactiviteiten fiscaal aftrekbaar?

De kampen van Circusplaneet zijn fiscaal aftrekbaar voor deelnemers jonger dan veertien jaar. Via mail zal Circusplaneet  je een fiscaal attest bezorgen om toe te voegen aan de belastingaangifte. De wekelijkse lessen zijn niet fiscaal aftrekbaar vermits zij niet als kinderopvang worden beschouwd door de FOD financiën.

Kan ik een deel van het lesgeld recupereren via mijn mutualiteit?

De meeste mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld voor activiteiten van Circusplaneet terug. Schreef je in voor een jaarles, dan ontvang je de loop van de maand november een attest per mail dat je kan indienen bij je mutualiteit. Schreef je in voor een kamp, dan krijg je na afloop dit attest via mail toegestuurd.

Kan mijn kind dat een jaartje te oud / jong is ook aansluiten bij een circusactiviteit?

Iedereen is uniek, iedereen is anders. Maar om toch enige homogeniteit in de groepen te kunnen garanderen, vragen wij om de leeftijdsgrenzen van de groepen te respecteren. Enkel bij specialisatie lessen met hogere niveaus, waar niveau primeert op leeftijd – en waar de docenten de kinderen al even kennen – kan het zijn dat kinderen niet helemaal volgens leeftijd ingedeeld worden, maar dit gebeurt enkel in overleg met de docent(en). Kinderen wiens geboortejaar niet overeenkomt het leerjaar waarin ze zitten (omdat ze een jaartje hebben gedubbeld of overgeslagen), kunnen in overleg met de docenten volgens geboortejaar of leerjaar inschrijven, Kinderen wiens geboortejaar niet overeenkomt met het leerjaar omdat hun school er een ander systeem op nahoudt (bvb Steinerscholen) schrijven gewoon in volgens geboortejaar.

Welke kledij trekt jouw kind aan voor de circusles?

Voor de multicurcuslessen en kampen is gewone sportieve kledij voldoende. Een sportbroek, jogging of legging en comfortabele T-shirt. In de lessen werken we op blote voeten. In lessen waar luchtacro in voorkomt dienen alle juwelen, horloges, piercings,…uit te zijn voordat een les of training begint. Sowieso is het altijd beter waardevolle spullen thuis te laten. Meer specifieke kledingvoorschriften zijn afhankelijk van je specialisatie en worden uitgelegd door de docent(en) tijdens de eerste les.

Mag ik een kijkje nemen in de les als mijn kind aan het circussen is?

Om de concentratie van de kinderen niet te verstoren vragen we niet binnen te gaan tijdens een les. Om toch een idee te hebben van wat je kind allemaal leert, organiseren we geregeld kijk- en/of meedoe-lessen en toonmomenten. Zo worden de ouders de eerste les al uitgenodigd om op het einde van de les eens een kijkje te komen nemen.

Waar kan ik wachten op mijn kinderen tijdens de circusles?

Zowel in de circuszaal als de circuskerk is er een ruimte voorzien voor ouders om te wachten. In de scholen waar Circusplaneet ‘te gast’ is (BS De Panda, BS GIlko en Het Spectrum) kunnen we jammer genoeg geen wachtruimte voor de ouders voorzien.

Mag ik mijn kind vroeger afzetten? Kan mijn kind langer blijven?

Docenten zijn aanwezig een kwartier voor aanvang van de les en blijven een kwartier na het einde van de les. Vroeger of later kunnen we niet garanderen dat de oefenruimte al/nog open is. Indien er andere lessen voor of na jouw les zijn, kan er uiteraard wel gewacht worden in de foyer/wachtruimte voor de ouders. Circusplaneet kan op die momenten niet altijd toezicht garanderen.

Wat kan ik doen als ik grensoverschrijdend gedrag tijdens activiteiten van Circusplaneet wil melden?

Grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, pesten en ongewenst seksueel gedrag, wordt niet
getolereerd. Wie melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag kan contact opnemen met ons aanspreekpunt integriteit (API) Rude Vanwalle via api@circusplaneet.be. Zij behandelt elke vraag discreet en garandeert anonimiteit. Samen met de betrokkenen gaat ze in functie van het gemelde incident op zoek naar een gepaste oplossing. Daarbij primeert altijd het belang van het slachtoffer.

Is mijn kind verzekerd tijdens de circusactiviteiten?

Ja. Omdat circus nooit zonder risico is, is in het inschrijvingsgeld is de verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de begeleide activiteiten inbegrepen. De verzekering werd afgesloten bij Ethias. Onze polis geeft enkel dekking voor behandelingen die terugbetaalbaar zijn volgens de Riziv-nomenclatuur. Voor bepaalde behandelingen is er geen tussenkomst (bv. brillen, erelonen, osteopathie,…) of is de tussenkomst beperkt (bv. tandbehandelingen). De algemene voorwaarden van onze verzekeringspolis kan je hier bekijken. De speciale voorwaarden vind je hier. Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor onopzettelijke circusongevallen.

Wat bij een ongeval?

De docent zal een formulier meegeven dat dient ingevuld te worden door de arts die de eerste medische vaststellingen doet. Nadien moet dit formulier zo snel mogelijk terug bij Circusplaneet komen via post of mail of je mag het afgegeven op het secretariaat; Oud-Strijderslaan 1, 9000 Gent. Dit formulier kan je ook hier downloaden.

Mogen er vrienden meedoen met een circusles?

Circusplaneet organiseert af en toe activiteiten waar vriendjes welkom zijn. Voor de reguliere activiteiten kunnen we om veiligheids- en verzekeringsredenen geen kinderen laten meedoen die niet zijn ingeschreven voor de activiteit.

Wat als ik een klacht heb over de werking van Circusplaneet?

Als je een klacht hebt over de werking van Circusplaneet dan kan je die mailen naar info@circusplaneet.be. We bespreken jouw klacht op een teamvergadering en we engageren ons om op een constructieve manier de klacht te beantwoorden. Wie zich rechtstreeks wil richten tot de coördinatoren en het bestuur, kan dat doen via bestuur@circusplaneet.be. Houd er altijd rekening mee dat ook wij mensen zijn met gevoelens en ideeën.

En hoe zit dat nu met die corona?

We volgen de richtlijnen van Sport VlaanderenGymFed  en Circuscentrum omdat die best aansluiten bij onze werkcontext. Die maatregelen werden met de collega-circusateliers in Vlaanderen en onze koepelorganisatie Circuscentrum uitgewerkt op maat van onze sector. Alle deelnemers krijgen voor aanvang van hun lessenreeks een mail met meer uitleg over eventuele aanpassingen en richtlijnen, specifiek voor de activiteit waarvoor ze zijn ingeschreven. Wanneer de richtlijnen veranderen doorheen het schooljaar, krijgen alle deelnemers de nodige nieuwe informatie toegestuurd.

Wat als mijn lessenreeks toch niet doorgaat wegens opgelegde corona maatregelen?

Als een reeks volledig geannuleerd moet worden voor aanvang, storten we het betaalde lesgeld terug. Wie circusplaneet wil en kan een steuntje in de rug geven, zal de keuze krijgen een percentage van het lesgeld niet terug te vragen om zo de al gemaakte administratiekosten te helpen dekken.

Als een reeks later moet starten, vroeger moet eindigen of enkele weken stil ligt wegens corona, gaan we op zoek naar een faire oplossing voor zowel deelnemers, docenten als organisatie. Inhaallessen op latere data, korting bij een volgende reeks, online lessen, een gedeeltelijke terugbetaling of een combinatie van dit alles behoren allemaal tot de mogelijkheden.
De uiteindelijke oplossing die we aanbieden zal afhangen van de oorzaak van de geannuleerde lessen (verstrengde maatregelen of een besmetting bij één van onze deelnemers/medewerkers) en de impact die dat heeft op de werking.