Inschrijfvoorwaarden en tarieven volwassenen

Tarieven en kortingen voor reeksen voor volwassenen

De prijs van een activiteit staat vermeld op onze website bij de activiteit zelf. Het lesgeld dient via overschrijving betaald te worden binnen de opgegeven termijn van de betalingsuitnodiging.
Ook bij last-minute inschrijvingen dient het lesgeld voor aanvang van de activiteit betaald te zijn, anders kan je niet deelnemen.

Circusplaneet hanteert naast een basistarief, dat afhankelijk is van de duur van de les en het aantal lessen in een reeks, ook enkele kortingen.

  • 10% korting indien je inschrijft voor meerdere reeksen tijdens hetzelfde semester.
  • 30% korting indien je recht hebt op een studietoelage³ of indien je kinderen recht hebben op de schooltoeslag.¹
  • 80% korting indien je beschikt over een UiTPAS met kansentarief regio Gent.²

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Heb je een beperkt inkomen maar geen recht (meer) op een UiTPAS met kansentarief (bv. omniostatuut)? Mail dan naar inschrijven@circusplaneet.be of bel 09/228.92.72

Voor andere activiteiten zoals modules (korte reeksen), online reeksen, stages, vormingen en community training staat de prijs en eventuele korting vermeld bij de activiteit op de website.

In het inschrijvingsgeld is de verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de begeleide activiteiten inbegrepen.

¹ Deze korting wordt toegekend mits voorlegging van een attest of toekenningsbrief. De uitbetaler van je kindergeld berekent automatisch of je kind recht heeft op de schooltoeslag en brengt je daar in de periode september-november van op de hoogte. Hij zorgt dus ook voor een attest/toekenningsbrief.
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024, vragen we het attest van 2022-2023 of 2023-2024
Voor activiteiten die starten in 2024, vragen we het attest van 2023-2024.
Meer info over de schooltoeslag vind je hier.
Exacte bedragen of lonen mag je altijd onleesbaar maken op het attest, die hoeven we niet te zien.
² Je hebt recht op een UiTPAS met kansentarief regio GENT indien je gedomicilieerd bent in Gent, Destelbergen, Merelbeke, Melle of Lochristi en recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling bent of een leefloon ontvangt. Meer info over de UiTPAS met kansentarief vind je hier
³ Deze korting wordt toegekend mits voorlegging van een attest.
Voor activiteiten die starten in 2023 vragen we het attest van 2022-2023
Voor activiteiten die starten in 2024 vragen we het attest van 2023-2024. Meer info over de studietoelage vind je hier. Exacte bedragen of lonen mag je altijd onleesbaar maken op het attest, die hoeven we niet te zien.

Verzekeringen

Circus is nooit zonder risico. De leden van Circusplaneet zijn tijdens de begeleide activiteiten verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid via Ethias.

Onze polis geeft enkel dekking voor behandelingen die terugbetaald worden volgens de Riziv-nomenclatuur. Voor bepaalde behandelingen is er geen tussenkomst (bv. brillen, erelonen, osteopathie,…) of is de tussenkomst beperkt (bv. tandbehandelingen).
Een sportongevallenverzekering dekt geen arbeidsongeschiktheid. Volwassenen deelnemers met het statuut van zelfstandige kijken daarom best ook hun eigen verzekeringspolis na: sommige aanvullende verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid dekken bv. geen acrobatie. (maar dit kan vaak wel toegevoegd worden, als je dit op voorhand aanvraagt bij de verzekeringsmakelaar). Mail inschrijven@circusplaneet indien je hier vragen over hebt.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van onze verzekeringspolis. De speciale voorwaarden vind je hier.

Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor onopzettelijke circusongevallen.

Wees verstandig: indien je van de dokter niet mag sporten, kan je die dag (en) ook niet naar de circusles komen. Schrijf je sowieso niet in indien je (nog) onderliggende blessures hebt of fysieke problemen die je verhinderen op een gezonde, verantwoorde manier een intensieve sport als circustechnieken te beoefenen.

Had je een ongeval tijdens of op weg naar de circusles? Het verzekeringsformulier dat dient ingevuld te worden door een arts (eerste medische vaststelling) kan je hier downloaden. Mail het ingevulde formulier naar inschrijven@circusplaneet.be of stuur het op/geef het af: Circusplaneet – Oud-Strijderslaan 1 – 9000 Gent

Uitschrijven

Hoe uitschrijven?

Uitschrijven kan enkel via mail naar inschrijven@circusplaneet.be

Tot wanneer kan je uitschrijven voor een reeks voor volwassenen?

Uitschrijven voor voor- of najaarsreeksen kan tot één dag na de eerste les. (je kan dus niet meer uitschrijven indien jouw eerste deelname de tweede les is). Je betaalt een administratieve kost van 20 euro (en eventueel € 12 voor de eerste les als die op het ogenblik van uitschrijven al gepasseerd is). Later uitschrijven kan enkel nog om medische redenen (zie onder). In dat geval betaal je een administratiekost van € 20 en € 12 per les die al gepasseerd is. De rest van het reeds betaalde inschrijvingsgeld storten we terug.

Tot wanneer kan je uitschrijven voor een stage of vorming?

Dit kan tot een week voor aanvang van de stage. Je betaalt enkel een administratieve kost van 20 euro. Uitschrijven in de week voor of tijdens de stage kan enkel om medische redenen. In dat geval betaal je een administratieve kost van 20 euro en een proportioneel bedrag van het inschrijvingsgeld. De rest van het reeds betaalde inschrijvingsgeld storten we terug.

Tot wanneer kan je uitschrijven voor een module?

Uitschrijven voor modules (korte reeks van 7 lessen of minder) kan tot een week voor aanvang van de module. Je betaalt enkel een administratieve kost van 10 euro. Uitschrijven in de week voor of tijdens de module kan enkel om medische redenen. In dat geval betaal je een administratieve kost van 10 euro en een proportioneel bedrag van het inschrijvingsgeld. De rest van het reeds betaalde inschrijvingsgeld storten we terug.

Tot wanneer kan je uitschrijven voor de community training?

Uitschrijven voor de community training is niet mogelijk.

Uitschrijven om medische redenen:

Indien je een paar lessen ziek was en daarna terug aansluit, is er geen terugbetaling voorzien.

Indien je volledig stopt met de reeks om medische redenen, wordt een deel van het lesgeld teruggestort. Dit kan enkel op vertoon van een doktersattest voor alle resterende data van de reeks.
Er is dan een terugbetaling voorzien voor het resterende aantal lessen vanaf het moment dat wij het doktersattest ontvangen minus de vaste adminkost.

Mail het het attest naar inschrijven@circusplaneet.be.

Circusplaneet annuleert

Circusplaneet behoudt zichzelf het recht om een activiteit te annuleren voor aanvang wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of bij overmacht. Het inschrijvingsgeld storten we dan volledig terug.

Wanneer één of meerdere lessen van een jaarreeks, voor- of najaarsreeks of voor- of najaarsmodule niet doorgaan door overmacht, brengen wij de deelnemers daarvan op de hoogte. We vergoeden deze les niet en verplaatsen deze niet naar een latere datum. Circusplaneet doet steeds het mogelijke om de les toch te laten doorgaan (vervanger zoeken, ander lokaal …)

Privacy

Als je betrokken bent bij Circusplaneet (of dat nu is door onze website te gebruiken, ons te volgen op social media of deel te nemen aan onze activiteiten) betekent dat dat je bepaalde persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. De veiligheid daarvan nemen we serieus.

Welke gegevens verzamelt Circusplaneet van jou?

Wanneer je inschrijft voor één van onze activiteiten, registreren we jouw naam en contactgegevens (of die van de ouders) voor administratieve doeleinden. Daarnaast vragen we ook naar je geboortedatum, en andere gegevens voor de administratie van de inschrijving te vervolledigen. De overheid vraagt ons om deze gegevens statistisch bij te houden. Wanneer je gebruik maakt van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Wanneer je deelneemt aan één van onze activiteiten, kunnen daar foto’s en/of filmopnames gemaakt worden. Dit doen we omdat we trots zijn op onze werking en onze mensen en omdat we veel belang hechten aan authentiek beeldgebruik in onze communicatie. Dit beeldmateriaal kan door Circusplaneet gebruikt worden op haar website en social media. Wanneer er tijdens de activiteiten van Circusplaneet iemand langskomt om beeldopnames te maken, wordt dit meegedeeld aan de deelnemers en gevraagd of iemand bezwaren heeft. Word je liever niet in beeld gebracht, dan kan je dat mondeling laten weten. Word je sowieso niet graag in beeld gebracht voor een activiteit, kan je dat laten weten via inschrijven@circusplaneet.be.

Onze voorstellingen, festivals en toonmomenten vallen onder de categorie publieke evenementen: hier worden vrijwel standaard foto’s genomen. Voel je je daar niet comfortabel bij, dan kan je dat altijd op de dag zelf laten weten aan de fotograaf zelf of aan één van de Circusplaneet-medewerkers.

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Wanneer je via onze website inschrijft, slaan we je gegevens op in ons beveiligde databestand in de Google-Cloud. Daar bewaren we ze enkel om de verwerking en opvolging van toekomstige inschrijvingen te vereenvoudigen. Je gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die Google biedt voor zijn gebruikers. Meer info over Google en Privacy

Wat doen we ermee?

  • Je contactgegevens gebruiken we standaard voor administratieve doeleinden. Je ontvangt van ons aantal mailtjes gerelateerd aan je inschrijving: inschrijvingsbevestiging, betalings- en praktische info, toonmoment…
  • Indien je via circusplaneet deelneemt aan evenementen georganiseerd door Circuscentrum vzw (eenwielerconventie, Let’s go juggling, animatorcursus …), geven we jouw naam en adresgegevens door aan Circuscentrum vzw.
  • Indien je een aangifte doet van een sportongeval, geven we je gegevens door aan onze verzekeringsmaatschappij Ethias.
  • Foto’s en video’s die van jou werden gemaakt met toestemming, kunnen gebruikt worden in onze communicatiekanalen (website, sociale media, nieuwsbrieven).

Wie heeft er toegang tot je gegevens?

Enkel onze medewerkers hebben standaard toegang tot de persoonlijke gegevens van de personen in ons databestand. Wanneer je deelneemt aan een activiteit die door een gastdocent of in samenwerking met een andere organisatie wordt gegeven, bezorgen we hem/haar ook je gegevens.

Zowel onze vaste medewerkers als onze gastdocenten en partnerorganisaties verbinden zich er contractueel toe om deze enkel in het kader van Circusplaneet-activiteiten te gebruiken. We geven je contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.

Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?

Je hebt op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van je eigen persoonlijke gegevens in ons databestand. Mail daarvoor naar inschrijven@circusplaneet.be. Houd er wel rekening mee dat, als je nadien opnieuw voor een cursus inschrijft via onze website, we terug bepaalde gegevens van je verzamelen (zie hierboven).

Heb je nog vragen over ons privacybeleid? Stuur gerust een mailtje naar info@circusplaneet.be