Inschrijfvoorwaarden en tarieven kinderen en jongeren

Tarieven en kortingen voor jaarreeksen en kampen

De prijs van een activiteit wordt steeds vermeld op onze website, bij de activiteit zelf. Het lesgeld dient via overschrijving betaald te worden binnen de opgegeven termijn van de betalingsuitnodiging.
Ook bij last-minute inschrijvingen dient het lesgeld voor aanvang van de activiteit betaald te zijn, anders kan je niet deelnemen.

Circusplaneet hanteert naast een basistarief dat afhankelijk is van de duur van de les , ook enkele kortingen.

Kortingen voor jaarreeksen:

  • 10% korting indien je je kind inschrijft voor meerdere jaarreeksen tijdens hetzelfde schooljaar.
  • 10% korting indien je verschillende kinderen van hetzelfde gezin inschrijft.
  • 30% korting indien je kind recht heeft op de schooltoeslag.¹
  • 80% korting indien je kind beschikt over een UiTPAS met kansentarief regio Gent.²

Kortingen voor kampen:

  • 30% korting indien je kind recht heeft op de schooltoeslag.¹
  • 80% korting indien je kind beschikt over een UiTPAS met kansentarief regio Gent.²

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Heb je een beperkt inkomen maar heb je net geen recht (meer) op een UiTPAS met kansentarief?

Contacteer in dat geval inschrijven@circusplaneet.be of 09/228.92.72

Voor andere activiteiten zoals korte reeksen, online reeksen, modules, stages, vormingen en (community) training staat de prijs en eventuele korting vermeld bij de activiteit op de site.

In het inschrijvingsgeld is de verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de begeleide activiteiten inbegrepen. De verzekering werd afgesloten bij Ethias.

¹ Deze korting wordt toegekend mits voorlegging van een attest of toekennigsbrief. De uitbetaler van je kindergeld berekent automatisch of je kind recht heeft op de schooltoeslag en brengt je daar in de periode september-november van op de hoogte. Hij zorgt dus ook voor een attest/toekennigsbrief.
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023, vragen we het attest van 2021-2022 of 2022-2023
Voor activiteiten die starten in 2023 (bvb. kampen), vragen we het attest van 2022-2023.
Meer info over de schooltoeslag vind je hier
Exacte bedragen of lonen mag je altijd onleesbaar maken op het attest, die hoeven we niet te zien.
² Je hebt recht op een UiTPAS met kansentarief regio GENT indien je gedomicilieerd bent in Gent, Destelbergen, Merelbeke, Melle of Lochristi en recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling bent. Meer info over de UiTPAS met kansentarief vind je hier

Verzekeringen

Circus is nooit zonder risico. De leden van Circusplaneet zijn tijdens de begeleide activiteiten verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid via Ethias. Ook tijdens onze online reeksen ben je verzekerd, indien je camera aan staat tijdens de les. Onze polis geeft enkel dekking voor behandelingen die terugbetaalbaar zijn volgens de Riziv-nomenclatuur. Voor bepaalde behandelingen is er geen tussenkomst (bvb brillen, erelonen, osteopathie,…) of is de tussenkomst beperkt (bvb. tandbehandelingen). Deze sportongevallenverzekering dekt ook geen arbeidsongeschiktheid. Volwassenen deelnemers kijken daarom best ook hun eigen verzekeringspolis na: sommige aanvullende verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid dekken nl. geen acrobatie. De algemene voorwaarden van onze verzekeringspolis kan je hier bekijken. De speciale voorwaarden vind je hier. Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor onopzettelijke circusongevallen.

Het verzekeringsformulier dat dient ingevuld te worden door een arts (eerste medische vaststelling) kan je hier downloaden. Het ingevulde formulier mag je terug mailen naar inschrijven@circusplaneet.be of opsturen/afgeven: Circusplaneet – Oud-Strijderslaan 1 – 9000 Gent

Annuleren/uitschrijven

Uitschrijven voor jaarreeksen

Dit kan tot één dag na de derde les. (ongeacht het aantal lessen van die drie dat je aanwezig was). Je betaalt enkel een administratieve kost van 20 euro voor de uitschrijving en 8 euro per les die gepasseerd is (ook hier ongeacht het aantal lessen dat je aanwezig was). Het overige deel van het inschrijvingsgeld wordt teruggestort. Vanaf de vierde les van een jaarreeks kan er enkel nog geannuleerd worden om medische redenen (zie onder). Je betaalt dan een administratiekost van 20 euro en 8 euro per les die al is gepasseerd is.. De rest van het betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijven voor een kamp

Uitschrijven voor een circuskamp zonder medisch attest:

Meer dan 2 maanden voor aanvang: je betaalt een adminstratiekost van € 15
Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: je betaalt een administratiekost € 25
Tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: je betaalt 50% van de kostprijs van het kamp
Later dan 2 weken voor aanvang: geen terugbetaling meer mogelijk

Uitschrijven voor een circuskamp mét medisch attest is altijd mogelijk. Je betaald dan € 15 of € 25 adminstratiekost (naargelang de periode van uitschrijven) en € 27 per aangevangen dag.

Uitschrijven voor community training of online reeksen is niet mogelijk.

Wie inschreef met een UITPAS met kansentarief, wordt 20% aangerekend van de administratie- en leskost.

Uitschrijvingen dienen doorgegeven te worden via inschrijven@circusplaneet.be vóór de vooropgestelde termijn. Terugbetalingen gebeuren steeds op het rekeningnummer waar de betaling vandaan kwam.

Bij een uitschrijving om een medische redenen vragen we een doktersattest dat verklaart waarom je moet uitschrijven. Het attest mag overhandigd worden op het secretariaat of opgestuurd worden via post of mail.

Circusplaneet annuleert

Circusplaneet behoudt zichzelf het recht om een activiteit te annuleren voor aanvang wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of bij overmacht. Het inschrijvingsgeld wordt dan volledig teruggestort.

Wanneer één of meerdere lessen van een jaarreeks, voor- of najaarsreeks of korte reeks niet kunnen doorgaan door overmacht brengen wij de deelnemers daarvan op de hoogte. De deelnemers worden hier niet voor vergoed en de les wordt niet verplaatst naar een latere datum. Circusplaneet doet steeds het mogelijke om de les toch te laten doorgaan (vervanger zoeken, ander lokaal zoeken, …)

Privacy

Als je betrokken bent bij Circusplaneet (of dat nu is door onze website te gebruiken, ons te volgen op social media of deel te nemen aan onze activiteiten) betekent dat dat je bepaalde persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. De veiligheid daarvan nemen we serieus.

Welke gegevens verzamelt Circusplaneet van jou?

Wanneer je inschrijft voor één van onze activiteiten, registreren we jouw naam en contactgegevens (of die van de ouders) voor administratieve doeleinden. Daarnaast vragen we ook naar je geboortedatum, en andere gegevens voor de administratie van de inschrijving te vervolledigen. De overheid vraagt ons om deze gegevens statistisch bij te houden. Wanneer je gebruik maakt van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Wanneer je deelneemt aan één van onze activiteiten, kunnen daar beeldopnames gemaakt worden. Dit doen we omdat we trots zijn op onze werking en onze mensen en omdat we veel belang hechten aan authentiek beeldgebruik in onze communicatie. Wanneer er tijdens de activiteiten van Circusplaneet iemand langskomt om beeldopnames te maken, wordt dit meegedeeld aan de deelnemers en wordt er gevraagd of iemand bezwaren heeft. Word je liever niet in beeld gebracht, dan kan je dat mondeling laten weten. Word je sowieso niet graag in beeld gebracht voor een activiteit kan je dat laten weten via inschrijven@circusplaneet.be.

Onze voorstellingen, festivals en toonmomenten vallen onder de categorie publieke evenementen: hier worden vrijwel standaard foto’s genomen. Voel je je daar niet comfortabel bij, dan kan je dat altijd op de dag zelf laten weten aan de fotograaf zelf of aan één van de Circusplaneet-medewerkers.

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Wanneer je via onze website inschrijft, worden je gegevens opgeslagen in ons beveiligde databestand dat wordt opgeslagen in de Google-Cloud. Daar worden ze enkel bewaard om de verwerking en opvolging van toekomstige inschrijvingen te vereenvoudigen. Ze worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die Google biedt voor zijn gebruikers.
Meer info over Google en Privacy

Wat doen we ermee?

Je contactgegevens gebruiken we standaard voor administratieve doeleinden. Als deelnemer aan een activiteit van ons krijg je dus een aantal mailtjes gerelateerd aan je inschrijving: inschrijvingsbevestiging, betalings- en praktische info, toonmoment,…
Indien je via circusplaneet deelneemt aan evenementen georganiseerd door Circuscentrum vzw (Eenwielerconventie, Let’s go juggling, animatorcursus,…) geven we jouw naam en adresgegevens door aan Circuscentrum vzw.
Indien je een aangifte doet van een sportongeval, worden je gegevens ook doorgegeven aan onze verzekeringsmaatschappij Ethias.
Foto’s en video’s die van jou werden gemaakt met toestemming, kunnen gebruikt worden in onze communicatiekanalen (website, social media, nieuwsbrieven).

Wie heeft er toegang tot je gegevens?

Enkel onze medewerkers hebben standaard toegang tot de persoonlijke gegevens van de personen in ons databestand. Wanneer je deelneemt aan een activiteit die door een gastdocent of in samenwerking met een andere organisatie wordt gegeven, bezorgen we hem/haar ook je gegevens.

Zowel onze vaste medewerkers als onze gastdocenten en partnerorganisaties verbinden zich er contractueel toe om deze enkel in het kader van Circusplaneet-activiteiten te gebruiken. We geven je contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.

Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?

Je hebt op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van je eigen persoonlijke gegevens in ons databestand. Daarvoor kan je ons mailen op inschrijven@circusplaneet.be. Houd er wel rekening mee dat, als je nadien opnieuw voor een cursus inschrijft via onze website, we terug bepaalde gegevens van je zullen verzamelen (zie hierboven).

Heb je nog vragen over ons privacybeleid? Stuur gerust een mailtje naar info@circusplaneet.be