Inschrijfvoorwaarden en tarieven kinderen en jongeren

Tarieven en kortingen voor jaarreeksen en kampen

De prijs van een activiteit staat vermeld op onze website bij de activiteit zelf. Het lesgeld dient via overschrijving betaald te worden binnen de opgegeven termijn van de betalingsuitnodiging.
Ook bij last-minute inschrijvingen dient het lesgeld voor aanvang van de activiteit betaald te zijn, anders kan je niet deelnemen.

Circusplaneet hanteert naast een basistarief, dat afhankelijk is van de duur van de les, ook enkele kortingen.

Kortingen voor jaarreeksen:

 • 10% korting indien je je kind inschrijft voor meerdere jaarreeksen tijdens hetzelfde schooljaar.
 • 10% korting indien je verschillende kinderen van hetzelfde gezin inschrijft.
 • 30% korting indien je kind recht heeft op de schooltoeslag.¹
 • 80% korting indien je kind beschikt over een UiTPAS met kansentarief regio Gent.²

Kortingen voor kampen:

 • 30% korting indien je kind recht heeft op de schooltoeslag.¹
 • 80% korting indien je kind beschikt over een UiTPAS met kansentarief regio Gent.²

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Heb je een beperkt inkomen maar heb je net geen recht (meer) op een UiTPAS met kansentarief?

Contacteer in dat geval inschrijven@circusplaneet.be of 09/228.92.72

Voor andere activiteiten zoals modules (korte reeksen), online reeksen, stages, vormingen en (community) training staat de prijs en eventuele korting vermeld bij de activiteit op de website.

In het inschrijvingsgeld is de verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de begeleide activiteiten inbegrepen.

¹ Deze korting wordt toegekend mits voorlegging van een attest of toekenningsbrief. De uitbetaler van je kindergeld berekent automatisch of je kind recht heeft op de schooltoeslag en brengt je daar in de periode september-november van op de hoogte. Hij zorgt dus ook voor een attest/toekenningsbrief.
Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025, vragen we het attest van 2023-2024 of 2024-2025.
Voor activiteiten die starten in 2025 (bv. kampen), vragen we het attest van 2024-2025.
Meer info over de schooltoeslag vind je hier.
Exacte bedragen of lonen mag je altijd onleesbaar maken op het attest, die hoeven we niet te zien.
² Je hebt recht op een UiTPAS met kansentarief regio GENT indien je gedomicilieerd bent in Gent, Destelbergen, Merelbeke, Melle of Lochristi en recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling bent of een leefloon ontvangt. Meer info over de UiTPAS met kansentarief vind je hier.

Verzekeringen

Circus is nooit zonder risico. De leden van Circusplaneet zijn tijdens de begeleide activiteiten verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid via Ethias.

Onze polis geeft enkel dekking voor behandelingen die terugbetaalbaar zijn volgens de Riziv-nomenclatuur. Voor bepaalde behandelingen is er geen tussenkomst (bv. brillen, erelonen, osteopathie,…) of is de tussenkomst beperkt (bv. tandbehandelingen). Deze sportongevallenverzekering dekt ook geen arbeidsongeschiktheid. Volwassenen deelnemers kijken daarom best ook hun eigen verzekeringspolis na: sommige aanvullende verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid dekken bv. geen acrobatie.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van onze verzekeringspolis. De speciale voorwaarden vind je hier.

Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor onopzettelijke circusongevallen. Indien je kind niet mag sporten van de dokter, kan het die dag(en) uiteraard ook niet deelnemen aan de circusles of het circuskamp.

Het verzekeringsformulier dat dient ingevuld te worden door een arts (eerste medische vaststelling) kan je hier downloaden. Mail het ingevulde formulier naar inschrijven@circusplaneet.be of stuur het op/geef het af: Circusplaneet – Oud-Strijderslaan 1 – 9000 Gent

Uitschrijven

Hoe uitschrijven?

Uitschrijven kan enkel via mail naar inschrijven@circusplaneet.be

Tot wanneer kan je uitschrijven voor een les?

Uitschrijven voor een circusles zonder medisch attest:

 • Meer dan 2 maanden voor aanvang: je betaalt een administratiekost van € 10
 • Tussen 2 maanden en 1 dag voor aanvang: je betaalt een administratiekost van € 20
 • Tijdens de eerste drie lessen: je betaalt een administratiekost van € 20 en € 9 per les die al gepasseerd is (ongeacht het aantal lessen dat je aanwezig was).
 • Na de derde les is er geen terugbetaling meer mogelijk. Je mail om uit te schrijven moet ten laatste de dag na je derde les verstuurd worden.

Uitschrijven voor een circusles met medisch attest is altijd mogelijk.
Bij een uitschrijving om medische redenen betaal je een administratiekost van 20 euro en 9 euro per les die al is gepasseerd is. De rest van het betaalde inschrijvingsgeld storten we terug.

Tot wanneer kan je uitschrijven voor een kamp?

Uitschrijven voor een circuskamp zonder medisch attest:

 • Meer dan 2 maanden voor aanvang: je betaalt een adminstratiekost van € 15
 • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: je betaalt een administratiekost € 25
 • Tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: je betaalt 50% van de kostprijs van het kamp
 • Later dan 2 weken voor aanvang: geen terugbetaling meer mogelijk

  Uitschrijven voor een circuskamp mét medisch attest is altijd mogelijk (zie onder). Je betaald dan € 15 of € 25 adminstratiekost (naargelang de periode van uitschrijven) en € 28 per aangevangen dag.

Tot wanneer kan je uitschrijven voor de community training?

Uitschrijven voor community training is niet mogelijk.

Uitschrijven om een medische redenen:

Indien je kind een paar lessen ziek was en daarna terug aansluit, is er geen terugbetaling voorzien. Enkel indien je kind volledig stopt met de les om medische redenen, wordt een deel van het lesgeld teruggestort. Dit kan enkel op vertoon van een doktersattest, dat verklaart waarom je kind de resterende data van een jaarreeks niet meer mag deelnemen.

Indien je kind één of enkele dagen van een kamp afwezig was wegens ziekte, is er geen terugbetaling voorzien. Enkel indien je kind volledig stopt met het kamp om medische redenen, wordt een deel van het lesgeld teruggestort. Dit kan enkel op vertoon van een doktersattest, dat verklaart waarom je kind de resterende dagen van het kamp niet meer mag deelnemen.

Mail het het doktersattest naar inschrijven@circusplaneet.be of breng het binnen op ons secretariaat (Oud-Strijderslaan 1 – 9000 Gent)

Circusplaneet annuleert

Circusplaneet behoudt zichzelf het recht om een activiteit te annuleren voor aanvang wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of bij overmacht. Het inschrijvingsgeld storten we dan volledig terug.

Wanneer één of meerdere lessen van een jaarreeks, voor- of najaarsreeks of korte reeks niet doorgaan door overmacht, brengen wij de deelnemers daarvan op de hoogte. We vergoeden deze les niet en verplaatsen deze niet naar een latere datum. Circusplaneet doet steeds het mogelijke om de les toch te laten doorgaan (vervanger zoeken, ander lokaal …)

Privacy

Als je betrokken bent bij Circusplaneet (of dat nu is door onze website te gebruiken, ons te volgen op social media of deel te nemen aan onze activiteiten) betekent dat dat je bepaalde persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. De veiligheid daarvan nemen we serieus.

Welke gegevens verzamelt Circusplaneet van jou?

Wanneer je inschrijft voor één van onze activiteiten, registreren we jouw naam en contactgegevens (of die van de ouders) voor administratieve doeleinden. Daarnaast vragen we ook naar je geboortedatum en andere gegevens voor de administratie van de inschrijving te vervolledigen. De overheid vraagt ons om deze gegevens statistisch bij te houden. Wanneer je gebruik maakt van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Wanneer je deelneemt aan één van onze activiteiten, kunnen daar foto’s en/of filmopnames gemaakt worden. Dit doen we omdat we trots zijn op onze werking en onze mensen en omdat we veel belang hechten aan authentiek beeldgebruik in onze communicatie. Dit beeldmateriaal kan door Circusplaneet gebruikt worden op haar website en social media. Foto’s kunnen uiteraard steeds op vraag verwijderd worden van onze online kanalen. Word je sowieso niet graag in beeld gebracht, kan je dat laten weten via inschrijven@circusplaneet.be.

Onze voorstellingen, festivals en toonmomenten vallen onder de categorie publieke evenementen: hier worden standaard foto’s genomen. Voel je je daar niet comfortabel bij? Laat dat dan op de dag zelf weten aan de fotograaf of aan één van de Circusplaneet-medewerkers.

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Wanneer je via onze website inschrijft, slaan we je gegevens op in ons beveiligde databestand in de Google-Cloud. Daar bewaren we ze enkel om de verwerking en opvolging van toekomstige inschrijvingen te vereenvoudigen. Je gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die Google biedt voor zijn gebruikers. Meer info over Google en Privacy

Wat doen we ermee?

 • Je contactgegevens gebruiken we standaard voor administratieve doeleinden. Je ontvangt van ons aantal mailtjes gerelateerd aan je inschrijving: inschrijvingsbevestiging, betalings- en praktische info, toonmoment…
 • Indien je via circusplaneet deelneemt aan evenementen georganiseerd door Circuscentrum vzw (eenwielerconventie, Let’s go juggling, animatorcursus …), geven we jouw naam en adresgegevens door aan Circuscentrum vzw.
 • Indien je een aangifte doet van een sportongeval, geven we je gegevens door aan onze verzekeringsmaatschappij Ethias.
 • Foto’s en video’s die van jou werden gemaakt met toestemming, kunnen gebruikt worden in onze communicatiekanalen (website, sociale media, nieuwsbrieven).

Wie heeft er toegang tot je gegevens?

Enkel onze medewerkers hebben standaard toegang tot de persoonlijke gegevens van de personen in ons databestand. Wanneer je deelneemt aan een activiteit die door een gastdocent of in samenwerking met een andere organisatie wordt gegeven, bezorgen we hem/haar ook je gegevens.

Zowel onze vaste medewerkers als onze gastdocenten en partnerorganisaties verbinden zich er contractueel toe om deze enkel in het kader van Circusplaneet-activiteiten te gebruiken. We geven je contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.

Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?

Je hebt op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van je eigen persoonlijke gegevens in ons databestand. Mail daarvoor naar inschrijven@circusplaneet.be. Houd er wel rekening mee dat, als je nadien opnieuw voor een cursus inschrijft via onze website, we terug bepaalde gegevens van je verzamelen (zie hierboven).

Heb je nog vragen over ons privacybeleid? Stuur gerust een mailtje naar info@circusplaneet.be