Publicaties

Kijk naar mij!

 

In deze publicatie gebruiken we circus-pedagogie als inspiratiebron voor het werken met kinderen en jongeren. We focussen op verhalen en denkpistes rond het omgaan met diversiteit en toegankelijkheid.

Kijk naar mij is een publicatie van Circusplaneet ism Jeugddienst Gent, geschreven door Steven Desanghere.

“Het mooie aan werken met circustechnieken is dat het duidelijk aanslaat bij tal van “bijzondere” doelgroepen, mensen die niet altijd te bereiken zijn via andere kanalen in jeugdwerk, sport of cultuur. Anderstalige nieuwkomers, maatschappelijk kwetsbaren, kinderen en jongeren met leer- of karakterstoornissen, autisme of ADHD, mensen met overgewicht of hoge ouderdom, mensen die moeilijker te been zijn of slecht kunnen zien, mensen in psychiatrie of gevangenis, kinderen uit de bijzondere jeugdzorg of uit oorlogsgebieden, en heel wat introverten en vreemde eenden in de bijt.

Kortom, circus wérkt (bijna) voor iedereen. “
In deze publicatie geen beschrijving van hoe het nu moét dat omgaan met diversiteit, wel hoe het kàn.

Download de PDF: Kijk naar mij

Een papieren versie kan je verkrijgen door te mailen naar info@circusplaneet.be.

There is also an English Version of this publication, “Look at me”, made with the support of Peyc en Eyco. If you would like to have one you can send an email to info@circusplaneet.be