Goed nieuws in circusland!

We kregen goed nieuws vanuit de Vlaamse overheid: op basis van ons nieuw beleidsplan ontvangen we vanaf 2021 structurele subsidies voor de komende 5 jaar! Met die middelen zullen we onze werking verder kunnen uitbouwen. Hoe we dit precies willen aanpakken, lees je in ons beleidsplan ‘All Equal / All Different’ en hebben we voor jou samengevat in een filmpje:

Vlaanderen maakt jaarlijks 4.3 miljoen euro vrij voor 8 circusateliers (waaronder Circusplaneet), 4 werkplaatsen, 3 circusgezelschappen en het Circuscentrum. Daarnaast is er nog een pot van 1,4 miljoen euro met projectsubsidies. Ter vergelijking: in 2020 ontving de volledige Vlaamse circussector 2,7 miljoen euro steun, een stevige budgetverhoging dus! Daarmee erkent de minister van Cultuur en de Vlaamse overheid het toenemende belang van circus als verbindende en vernieuwende sector. Meer info lees je hier.

Het is de eerste keer dat we als circusatelier rechtstreeks subsidies konden aanvragen. Het nieuwe circusdecreet geeft namelijk de mogelijkheid aan circusateliers (die jaarlijks minstens 10.000 deelnemers realiseren) om structurele middelen aan te vragen bij de Vlaamse overheid. Vlaanderen wil daarmee circuseducatie ondersteunen en inzetten op participatie via circus (sociaal circus). Daarnaast kunnen circusateliers zich ook toeleggen op creatie, productie en presentatie. De subsidies dienen voor de werking van de organisatie: de werkelijke activiteiten, materiaal, lesgevers en een kern van medewerkers. Een beoordelingscommissie adviseerde de Vlaamse regering over de toekenning van de werkingssubsidies en de projectsubsidies. Voor meer achtergrondinformatie surf je best even naar de website van de Vlaamse overheid.