Elly Van Eeghem MLM-001

In 2014 startte kunstenares Elly Van Eeghem een project in Malem. Ze bouwde een oude bakkerij om tot een buurtatelier, om daar met kinderen en volwassenen van Malem een fictief architectenbureau op poten te zetten rond één centraal doemscenario: wat moet er gebeuren als het waterniveau stijgt totdat het eiland Malem volledig onder water komt te staan? Vanuit dat doemscenario gingen ze op zoek naar hun utopische versie van een samenleving. Dat leverde in eerste instantie tal van maquettes op, als vormelijke expressie van het ideale samen leven.

De buurtbewoners gingen in gesprek met elkaar, over hoe volgens hen het ideale Malem eruit zou zien. Uit die gesprekken groeide langzaam een eigen taal. Het resultaat werd een lexicon van 22 nieuwe woorden. Stuk voor stuk staan de woorden symbool voor utopische manieren van samenleven. Het lexicon werd vertaald naar het Engels, Spaans, Arabisch en Chinees – 4 talen die ook ver buiten het eiland Malem begrepen worden.

In onze circuskerk neemt het kunstproject nu ook een permanente vorm aan. Elly vertaalde de 22 woorden van het lexicon eerder in symbolen en smolt ze nu samen tot een kleurrijk rozet. Het raamkunstwerk is onderdeel van de bureaus in de kerk, van waaruit de motor van Circusplaneet blijft draaien. Wanneer de zon buiten volop schijnt, laat het rozet ook haar indruk na in de hele kerk en worden we binnen steeds geïnspireerd door wat er zich buiten afspeelt.