Circusplaneet presenteert: “Youth Planet”

Circusplaneet wil met “Youth Planet” jongeren de kans geven om hun stem te laten horen binnen onze werking. We willen een plek zijn waar jongeren mee nadenken, actie ondernemen en beslissingen nemen. “Youth Planet” is onderdeel van het WAY-project (“What About the Youth”) van Caravan, een internationaal circusnetwerk dat jongerenparticipatie binnen circusorganisaties hoog in het vaandel draagt. Way to go!

Vooraleer we verder ingaan op “Youth Planet”, duiken we wat dieper in het WAY-project. Een 7-tal circusfanatieke jongeren uit verschillende landen en circusateliers trekken dit project. Ze zijn allen lid van het circusnetwerk Caravan. Om het project te voeden en ideeën uit te wisselen komen ze op regelmatige basis online samen en tweemaal per jaar fysiek.

De focus van het WAY-project ligt op onderzoek voeren rond circus en jeugd. Eén van de doelstellingen is internationale uitwisseling op poten zetten rond thema’s als jeugdleiderschap en professionele skills. WAY streeft naar een autonoom jeugdnetwerk dat eigen onderzoek doet en internationale activiteiten organiseert. Ze dromen van zoveel mogelijk mini WAY-projecten verspreid over de hele wereld. “Youth Planet” is er eentje van!

Julian Cottenie, circustrainer en wijkwerker bij Circusplaneet, is één van die 7 hardhouders van het WAY-project. Circusplaneet wil bijdragen aan een geëngageerde jongerencommunity en blies daarom “Youth Planet” in het leven.

Julian trekt en faciliteert de opstart van het project, maar het is de bedoeling dat de jongeren dit in de toekomst zélf vormgeven. Het is een geweldige manier voor jongeren om betrokken te raken bij de werking van Circusplaneet, een (internationaal) circusnetwerk en om hun passie voor circus te delen met andere jongeren.

Momenteel bestaat de groep uit een 25-tal jongeren die bij Circusplaneet les volgen of geven. Ze komen maandelijks samen om te werken rond thema’s als jongerenparticipatie, activiteiten voor en door jongeren en communityvorming. Denk aan samen brainstormen in de foyer van onze circuskerk in de vorm van een cinema-avond of pizzanight. Welke vormen het in de toekomst nog aanneemt, kiezen ze zelf!

“Wij willen van Circusplaneet een “super dope” plek maken waar elke jongere (en mens) zich thuis voelt. En samen banden smeden die levenslang meegaan.” – aldus de jongeren van “Youth Planet”

Meer info over het internationale circusnetwerk Caravan vind je hier.