Buitenexpo plannen scholencampus Offerlaan

Circusplaneet is al een paar jaar actief op de scholencampus aan de Offerlaan en probeert zo mee met de Stad de verbinding te leggen tussen school en vrije tijd en tussen de campus en de wijk Watersportbaan. Binnenkort wordt de scholencampus aan de Offerlaan heringericht, het masterplan is klaar. De campus wordt niet alleen aangepakt om op termijn 270 extra leerlingen te kunnen ontvangen, maar er komt ook een grote centrale campustuin, die na de schooluren opengesteld wordt voor de buurt.

Ook met de omgeving zijn er op termijn plannen. Het groen langs de Neermeerskaai wordt aantrekkelijker, de Jubileumlaan wordt groener, en er komt een groene verbinding tussen de campus en de Watersportbaan. De Offerlaan wordt verkeersluw en er komen veilige wandel- en fietsverbindingen van de Martelaarslaan naar de Leie.

Je kan al wandelend de toekomstplannen voor de scholencampus en de omgeving bekijken op een kleurrijke buitenexpo. De wandelroute doet 14 punten aan op en rond de campus. Je kan bij elk punt je wandeling starten en je kiest zelf de richting.

Meer info over de plannen en de buitenexpo/wandeling vind je hier.