All Equal / All Different. Beleidsplan 2021-2025

In het voorjaar van 2020 schreven we met Circusplaneet een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2025. Het volledige beleidsplan kan je hier downloaden.

Circusplaneet is constant in beweging en in verandering. Onze kunstvorm verandert, onze mensen veranderen en ook de maatschappij verandert. Onze artiesten, jong en oud, zijn de de drijvende kracht achter deze verandering. In alles wat Circusplaneet doet, staan zij centraal. In onze inspirerende zoektocht naar strategische doelstellingen om onze missie te realiseren, en dus dit idee van verandering met artiesten als drijfveer, kwamen we uit op drie strategische doelstellingen voor de beleidsperiode 2021-2025.

SD1 #CIRCUSEVERYDAMNDAY

We organiseren activiteiten en bieden ondersteuning zodat mensen hun circuspassie ten volle kunnen beleven. We willen iedereen die dat wil, laten circussen: zo veel mogelijk en zo goed mogelijk.

SD2 #COMMUNITY

We organiseren een inspirerende omgeving van ontmoeting en dialoog. Een omgeving die gestalte geeft aan de waarden die wij en vele anderen met circus associëren: interculturaliteit, diversiteit, verbondenheid…

SD3 #SUSTAINABILITY

Wat we organiseren, wordt duurzaam georganiseerd: democratisch, bottom-up, veilig, met zorg voor de planeet, financieel gezond en toegankelijk.

Naast de 3 strategische doelstellingen vinden we het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen tot een duurzame en inclusieve samenleving. We scharen ons ook volmondig achter de brede maatschappelijke beweging tegen racisme en discriminatie.

ALL EQUAL

We geloven dat iedereen evenveel waard is en in het leven dezelfde kansen moet krijgen. Elk kind, elke jongere en elke volwassene heeft volgens ons recht op een hobby. Iedereen die zich inschrijft voor activiteiten bij Circusplaneet is een circusartiest en wordt centraal gesteld in onze werking. Eerst een vooral betekent dat dat we als organisatie op alle vlak toegankelijk willen zijn. We gaan de dialoog en discussie met elkaar niet uit de weg en proberen drempels die we hebben gecreëerd ook weg te werken.

Al onze leden zijn eigenaar van Circusplaneet. De ronde circuspiste staat symbool voor de gelijkheid waarin we geloven. Elke activiteit die we organiseren begint en eindigt in de kring. Iedereen krijgt de ruimte om ideeën te geven. Wie bondgenoten vindt en binnen de organisatie een draagvlak kan creëren, krijgt ruimte. Initiatief komt bottom-up tot stand door overleg.

ALL DIFFERENT

Iedereen is gelijkwaardig, maar iedereen is ook anders. De superdiverse samenleving is voor Circusplaneet een realiteit. We ervaren het als een plezier om erin te mogen werken en om er een bijdrage aan te leveren. Diversiteit is ondertussen een uitgangspunt geworden voor alle acties en alle activiteiten. De mens is volgens ons niet te vangen in enkele dimensies. Identiteit is een complex gegeven. We geloven wel dat er op basis van identiteit heel veel uitsluiting bestaat (racisme, genderdiscriminatie, rijk vs arm, mooi vs lelijk, …). Deze uitsluitingsmechanismes proberen we te detecteren en te bestrijden, ook als we ze zelf hebben gecreëerd. Circus is voor ons een enorm krachtig medium om rond diversiteit te werken.

MEER ZIEN?