Artists

Xian Vancanneyt

‘The moving experiment’ is een zoektocht naar zelfexpressie, een combinatie tussen Chinese mast en parkour/acro. Xian gaat op verkenning in verschillende bewegingspatronen en onderzoekt wat er gebeurt als hij al die patronen samenbrengt.