Artists

Xian

‘The moving experiment’ is een zoektocht naar zelfexpressie. Xian gaat op verkenning in verschillende bewegingspatronen, die helaas geen voldoening geven of niet aanvoelen als thuis. “Wat gebeurt er als we alle bewegingspatronen samen brengen?”