Word lid van onze Algemene Vergadering

Circusplaneet heeft een laagdrempelige algemene vergadering waarin mensen die betrokken zijn bij de werking welkom zijn. De algemene vergadering is het begin- en eindpunt van alle processen en projecten die bij Circusplaneet lopen. De AV keurt het actieplan en de begroting goed bij het begin van het werkjaar en geeft kwijting aan de bestuurders voor het voorgelegde jaarverslag en de financiële resultaten. De AV denkt na over de missie en visie van Circusplaneet en de manier om die in een langetermijnbeleid  om te zetten. De AV benoemt de bestuurders die dat beleid bottom-up vertalen in concrete projecten.

De algemene vergadering komt bijeen op donderdagavond 13/12. Heb je zin om deel uit te maken van de vergadering, stuur dan je kandidatuur en motivatie naar rvb@circusplaneet.be