Wijkcoördinator Nieuw Gent

Circusplaneet vzw start in het kader van het stadsvernieuwingsproject in de wijk ‘Nieuw Gent’ met een nieuwe circuswerking. Hiervoor zijn we op zoek naar een wijkcoördinator. We worden door de Stad Gent uitgenodigd om met onze circusmethodiek te werken aan talentontwikkeling, diversiteit en community in de wijk. Het betrekken van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie in de wijk is daarbij een belangrijke doelstelling.

Taakomschrijving

° Je organiseert educatieve circusactiviteiten in overleg met de verschillende partners in de wijk: wekelijkse lessen, vakantiekampen, schoolprojecten, open training, …
° Je ondersteunt de circuslesgevers die de activiteiten begeleiden.
° Je vindt een ruimte in het hart van de wijk waar Circusplaneet het ganse jaar door activiteiten kan ontwikkelen.
° Je participeert in het netwerkoverleg met de Stad en de verschillende organisaties die actief zijn in de wijk.

Profiel

° Je hebt ervaring met methodieken in cultuureducatie voor kinderen en jongeren en/of ervaring in het werk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
° Circuservaring is een pluspunt, maar is zeker geen must.
° Je bent ondernemend. Je neemt berekende risico’s en wil innoveren en accepteert daarbij zowel successen als mislukkingen. Je wilt zodoende zélf de gewenste toekomst opbouwen. Dit uit zich in het exploreren van nieuwe kansen en het nooit accepteren van de status quo.
° Je ontwikkelt nieuwe contacten, bouwt een positief en solide relationeel netwerk en gebruikt deze relaties om de doelstellingen te bereiken.
° Je maakt, op basis van de inbreng van de stakeholders, een accuraat actieplan op waarmee de doelstellingen op de efficiëntste wijze bereikt worden, binnen de gestelde tijdspanne.
° Je kan een groep vormen met gemeenschappelijke doelstellingen door op gepaste wijze in te spelen op de situaties die het proces van teamvorming typeren. Je moedigt anderen aan om te presteren. Je creëert een positief klimaat waaruit zij de zin en energie halen om te werken.
° Je organiseert het eigen werk in functie van de prioriteiten, procedures en situatie; beheert de tijd, leeft de termijnen na en schat externe factoren juist in zodat de verantwoordelijkheden binnen de vooropgestelde termijnen ingelost worden.
° Je bent empathisch en luistert actief naar de gevoelens, behoeften en/of noden van anderen en houdt hiermee rekening in je eigen gedrag en houding.

Wat bieden we?

° Een contract van onbepaalde duur van 19u/week .
° Een loon binnen het barema B1c van PC329.01 – €1112,17 tot €1441,68 i.f.v. anciënniteit en ervaring.  °Maximaal 10 jaar beroepsanciënniteit wordt overgenomen.
° Eén maaltijdcheque van €6 per gewerkte dag van 7,6 uur.
° Een vergoeding voor jouw woon-werk-verkeer.
° Een flexibele werkomgeving.
° In dienst begin januari 2019

Solliciteren?

Stuur tegen uiterlijk vrijdag 30 november 2018 om 9:00 jouw CV en motivatie naar matthias@circusplaneet.be. Sollicitatiegesprekken worden gepland op vrijdag 7 december in de loop van de dag.

Circusplaneet vzw is een Gentse circusorganisatie met volgende missie:

° Circusplaneet wil de kunstvorm circus verspreiden en ontwikkelen.
° Circusplaneet wil mensen de kans geven om zich individueel en in groep te ontplooien, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Circus is daarbij het creatief medium.
° Circusplaneet wil een positief project zijn voor de samenleving. ‘Iedereen verschillend, iedereen gelijk!‘ is daarbij ons uitgangspunt.