Circusplaneet zoekt een gespecialiseerde lesgever luchtacrobatiek (m/v/x)

(english version below)

Binnen ons lesgeversteam zijn wij nog op zoek naar een gespecialiseerde lesgever luchtacro. Ben jij degene die nét dat beetje extra uitdaging komt geven aan onze luchtacrobaten?

Jouw verantwoordelijkheden 

* Je geeft luchtacrolessen voor de hogere niveaus aan jongeren en volwassenen.
* Je zet hierin de circusmethodiek en pedagogiek van Circusplaneet centraal: samenwerking, vertrouwen, hard werken, plezier, ondernemerschap, omgaan met risico’s, ontwikkeling van identiteit.
* Je participeert in verschillende overlegmomenten: lesgeversvergadering, clustervergadering, themavergadering, …

Deze job is iets voor jou…

* als je een gespecialiseerde lesgever luchtacro bent of een artiest met als specialisatie luchtacro.
* als doek, trapeze en luchtacrotechnieken zoals aerial hoop, aerial rope en straps tot je specialisatiegebied behoren. Dynamische tricks zijn je ook niet vreemd.
* als blessurepreventie, anatomie, warming-ups en cool-downs, veiligheid, groepsmanagement en het opmaken van een lesplan niet als Chinees klinkt voor jou.
* als je rekening houdt met de unieke kwaliteiten van elke artiest en hen kunt helpen in het ontwikkelen van een eigen stijl.

Circusplaneet is iets voor jou…

* als je gelooft dat een open, duurzame, diverse en warme samenleving de leukste is.
* als je geen schrik hebt van avond- en weekendwerk
* als samenwerken jouw tweede natuur is.
* als je geen discriminerend en grensoverschrijdend gedrag tolereert.

Wat bieden wij?

* Een jaarlijks contract van september t.e.m. mei (13u/week) of op freelance basis.
* Een vergoeding voor jouw woon-werkverkeer.
* Extra opleiding en ondersteuning waar nodig (rond veiligheid, circustechnisch, pedagogisch,…)

Solliciteren? 

Stuur je motivatiebrief en CV vóór 16 mei 2022 naar Karen Decoster: karen@circusplaneet.be.

Circusplaneet wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of beperking.

And now… in English!

Circusplaneet is looking for a specialised aerial teacher (m/f/x)

We are looking for a teacher who is specialised in aerial acrobatics to join our team. Are you the one who could offer our aerial acrobats a little extra challenge?

Your responsibilities 

* You teach high level aerial classes for adolescents and adults.
* You implement the circus methodology and pedagogy of Circusplaneet: cooperation, trust, hard work, fun, entrepreneurship, dealing with risks, developing identity.
* You participate in various team meetings: teacher meetings, cluster meetings, theme meetings, …

This job is for you…

* if you are a circus teacher or artist, specialised in aerial techniques.
* if silks, trapeze and aerial techniques such as aerial hoop, aerial rope and straps are part of your specialisation. You don’t mind teaching dynamic tricks.
* if injury prevention, anatomy, warm-ups and cool-downs, safety, group management and the creation of a lesson plan are not Greek to you.
* if you take into account the unique qualities of each person in class and can help them develop their own style.

Circusplaneet is for you…

* if you believe that an open, sustainable, diverse and warm society is the most fun.
* if you are not afraid of evening and weekend work.
* if team work is your second nature.
* if you do not tolerate discriminatory and transgressive behaviour.

What do we offer?

* An annual contract from September to May (13h/week) or on a freelance basis.
* An allowance for your commuting expenses.
* Extra training and support where needed (safety, technical circus skills, pedagogical,…)

How to apply?

Send your motivation letter and CV before the 16th of May 2022 to Karen Decoster: karen@circusplaneet.be.

Circusplaneet wants to reflect the society as well as possible. Candidates are therefore selected on the basis of their qualities and skills, regardless of gender, origin, religion or disability.