Steun ons

Steun Circusplaneet door een gift te storten voor de renovatie van onze circuskerk! Samen met jou maken we van de circuskerk een warme ontmoetingsplek waar iedereen welkom is met circus als drijvende kracht.

Hoe?

Storten kan op de projectrekening Circusplaneet, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met gestructureerde mededeling 128/2977/00001.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf €40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB)

Ons project:

Circusplaneet kocht in 2015 de kerk van de sociale woonwijk Malem in Gent. Circusplaneet wil de plek omtoveren tot een ‘community circus’: een warme gemeenschapsplek waar iedereen welkom is, een plek waar mensen samenwerken met circus als drijfveer, een plek die aanzet tot dialoog en ontmoeting in de buurt, een plek waar jong circusgeweld kan trainen en creëren, een plek waar kinderen en jongeren op hun tempo kunnen leren en op die manier hun talenten ontwikkelen. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in de wijk. Met een wekelijkse gratis circusles leren ze de knepen van het vak, in de ‘community training’ trainen ze zij aan zij met professionele circusartiesten.

Om de renovatie van de kerk tot een goed einde te brengen, werkt Circusplaneet samen met architectenbureau Plano. Zij hebben onze dromen omgezet in een haalbaar ontwerp. De belangrijkste ingrepen zijn de realisatie van een foyer met open deuren voor de buurt en de inrichting van een circuszaal met de nodige faciliteiten. De kerk wordt ook aangepast met het oog op volledige toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Zo kan de droom van Circusplaneet verder groeien, onder de kerktoren, maar ook ver daarvandaan.

Download de folder giften circuskerk
meer info op onze website www.circuskerk.be

Helder en transparant

Kostprijs aankoop en voorlopige inrichting van de kerk€440.000

gerealiseerd met de steun van:
€100.000 Stad Gent, €130.000 via Socrowd cvba en de 136 gezinnen en organisaties in onze crowdfundcampagne, €130.000 via banklening, €10.000 renteloze lening WGC Brugse Poort, €1.000 schenking Fam. Vyncke De Smet, €69.000 eigen inbreng

___________

Raming renovatie: €1.132.500

° Reeds toegezegde Financiering:

€397.000 via EFRO (Europees fonds voor regionale ontwikkeling)
€300.000 via FOCI (Fonds culturele infrastructuur – Vlaamse Overheid).

° Eigen inbreng: €150.000
° Doelstelling sponsoring: €200.000
° Doelstelling giften: €85.500

_____________