Corona Updates

Op deze pagina proberen we jullie steeds zo snel mogelijk de juiste informatie te geven over de impact van de Coronamaatregelen op onze activiteiten.

CORONA UPDATE 14/12/2021

Onze circuslessen zijn sportieve activiteiten die vallen onder de uitzondering voor het verbod op binnenactiviteiten. De lessen gaan momenteel dus wel degelijk door maar…

De week van 20 december, zijn er uitzonderlijk géén lessen of community trainingen meer voor kinderen en jongeren. De laatste lessen voor kinderen en jongeren zijn dus op zaterdag 18 december. Ook onze foyer zal die week gesloten zijn.

De week van 20 december is er wél nog les en community training voor volwassenen. De laatste les voor volwassenen is dus zoals voorzien op donderdag 23 december, daarna start ook voor de volwassenen de kerstvakantie.

De circusgezellige week die gepland stond voor onze jongste kinderen, gaat niet door. Ouders zullen dus nog even moeten wachten om hun kleine of niet meer zo kleine spruit aan het werk te zien…

CORONA UPDATE 27/06/2021

Voor onze zomeractiviteiten (kampen en zomer community training)  is het lijstje met overblijvende corona-regeltjes al heel kort geworden. Hoera! Deelnemers worden op voorhand via mail op de hoogte gebracht van de resterende maatregelen.

CORONA UPDATE 26/03/2021

Mocht je eraan twijfelen: ja, er is wel degelijk nog circusles de week van 29 maart tem 4 april !

Het blijft natuurlijk een rare kronkel dat jouw kind tijdens deze ‘paaspauze’ wel naar de circusles mag en niet naar school. Maar vermits voor veel kinderen en jongeren de circusles misschien net helpt om deze rare periode te overbruggen, willen we hen deze niet ontnemen. Zolang het kan en mag, doen we dus door.
Uiteraard alle begrip als je ervoor kiest je kind volgende week niet naar de les te laten gaan, ook die keuze is perfect begrijpbaar.

Tijdens de ‘echte’ paasvakantie is er dan zoals gebruikelijk géén wekelijkse circusles.

Het paaskamp voor kleuters hebben we jammer genoeg moeten annuleren. Alle deelnemers werden via mail op de hoogte gebracht. Alle andere activiteiten tijdens de paasvakantie kunnen doorgaan, ook hier werden alle deelnemers via mail op de hoogte gebracht.

CORONA UPDATE 22/03/2021

De beslissingen genomen op de minsterraad van 19/03  hebben grote gevolgen voor onze activiteiten tijdens de komende paasvakantie. Wij bekijken momenteel intern wat er al dan niet mogelijk is, rekening houdend met de nieuwe maatregelen voor jeugdwerk. Iedereen die was ingeschreven voor een activiteit bij ons tijdens de paasvakantie, krijgt zo snel mogelijk een mail met meer info.

CORONA UPDATE 11/03/2021

Voorlopig is er groen licht voor onze paaskampen: zowel de kampen voor kinderen en kleuters in de week van 12-16 april, als de productiekampen voor onze eigen jongeren (‘Wortels’ en ‘Project C’)

Voor al onze jongeren ouder dan 13, is er sinds begin februari een buitenles voorzien waar zij terecht kunnen. Alle info (wie, waar en wanneer) werd naar de ouders gemaild en naar de deelnemers gewhatsappt.

We werken momenteel ook een buiten-aanbod uit voor volwassenen. Deze lessen zouden de week van 19 april starten (datum onder voorbehoud). Wie was ingeschreven voor een najaarsreeks krijgt een mailtje zodra het aanbod af is en heeft voorinschrijfrecht.

CORONA UPDATE 01/02/2021

Jullie hebben het waarschijnlijk al horen waaien: vanaf nu raadt de overheid aan om kinderen slechts één hobby per week te laten volgen. Tevens mogen de groepen hoogstens uit tien kinderen bestaan.
En… onze jongeren mogen terug aan de slag! Buiten weliswaar…

Onze lessen voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 en jonger) gaan door mits volgende veranderingen:

– Groepen groter dan 10 worden opgesplitst. Alle kinderen kunnen op het vaste tijdstip en op de vaste locatie van hun les blijven komen. De lessen in Merelbeke verhuizen van het GILKO naar de grote sporthal.

– De kinderen die bij de vorige maatregelen van groep moesten veranderen (omdat hun les tijdelijk niet meer doorgaat) kunnen gewoon blijven komen naar de les waar ze de laatste weken ‘onderdak’ hebben gevonden.

– Geen keuzestress: wij gaan er gemakkelijkheidshalve van uit dat iedereen voor circus kiest natuurlijk ;-). Is dat niet zo: geen probleem! Je mag ons dat laten weten (maar het hoeft niet) en we hopen je snel weer terug te zien zodra het kan. Je bent altijd welkom!

– De community training  voor kinderen op maandag kan gewoon doorgaan, de deelnemers van de community trainingen op donderdag en vrijdag ontvangen een aparte mail.

Voor onze jongeren ouder dan 13 werken we momenteel een aangepast aanbod uit voor buiten: dit krijgen de ouders dit weekend nog toe gemaild. Ook hier: geen keuzestress, je hoeft ons niet snel snel te laten weten of je al dan niet voor circus kiest; (maar het mag wel). De jongeren die over whatsapp beschikken brengen we ook zelf op de hoogte.

Het protocol dat we volgen vind je hier

Heb je nog specifieke vragen: mail naar inschrijven@circusplaneet.be

CORONA UPDATE 27/01/2021

Voor de lessen op woensdag 27/01, donderdag 28/01 en vrijdag 29/01 verandert er bij Circusplaneet nog niets.

Voor daarna:
Iedereen die is ingeschreven voor een wekelijkse circusles of -training, hou zeker je mailbox in de gaten! We brengen je  zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele veranderingen.

CORONA UPDATE 08/01/2021

Na de kerstvakantie kwamen er geen nieuwe maatregelen.

Kinderen geboren in 2008 of later kunnen verder naar de circusles komen, ook als ze ondertussen 13 zijn geworden. 

Volgende lessen gaan dus door:

– alle multicircuslessen voor kinderen uit het 1ste-6de leerjaar in Gent én Merelbeke
– acro-parkour 1ste-2de en 3de-4de leerjaar.
– acro-luchtacro 1ste-2de, 3de-4de leerjaar en 5de-6de leerjaar (luchtacro niveau 1)
– luchtacro niveau 2 5de-6de leerjaar op donderdag
– acro niveau 1&2 voor 5de en 6de leerjaar op dinsdag én woensdag.
– alle community trainingen voor kinderen

Volgende lessen gaan enkel door voor de deelnemers van 2008 en jonger, maar met enkele wijzigingen. De deelnemers ontvingen hierover in november een mail.

– alle circomotorieklessen
– kind-ouder 1ste leerjaar
– luchtacro niveau 3
– acro niveau 1&2 vanaf 1ste middelbaar op woensdag
– jongleren
– evenwicht en éénwieler
– multicircus 12+ op vrijdag

Volgende lessen gaan niet door, maar een alternatief werd voorgesteld aan de deelnemers van 2008 of later . Zij ontvingen hierover in november een mail.

– kind-ouder 2-6 de leerjaar
– acro niveau 3
– luchtacro niveau 1&2 vanaf 1ste middelbaar op dinsdag

Voor jongeren van 2007 of vroeger: De activiteiten gaan nog steeds niet door. We missen jullie! We houden contact via Whatsapp en met de onlineles. We staan klaar met heel veel ideeën om jullie opnieuw te ontvangen zodra het kan en mag. Als er meer zicht komt op een datum om terug op te starten werken we een eerlijke regeling uit ter compensatie van de gemiste lessen.

Volgende lessen gaan voorlopig niet door.

-luchtacro 4
-acro 4
-acrotrainig op zaterdag
-community training voor jongeren

Alle 18+ najaarsreeksen zijn vroegtijdig stopgezet en we programmeerden nog geen voorjaarsreeksen. Er is een alternatief aanbod van onlinelessen waarvoor je via de website kan inschrijven. 

De community trainingen voor jongeren en volwassenen staan even ‘on hold’. Wie was ingeschreven zal verder kunnen trainen zodra het weer mag. Jullie inschrijving wordt dus verlengd.

Er is momenteel geen artists training.

We volgen de richtlijnen van Sport Vlaanderen en de GymFed omdat die best aansluiten bij onze werkcontext. Die maatregelen werden met de collega-circusateliers in Vlaanderen en onze koepelorganisatie Circuscentrum uitgewerkt op maat van onze sector.

Maatregelen sinds 23 oktober

THUIS

– Als je symptomen hebt die op corona wijzen of gezinsleden hebt die door ziekte in quarantaine zitten, neem dan niet deel aan de circusles. Volg het advies van de huisarts als één van jouw gezinsleden in quarantaine is.
– Als je het advies krijgt van een arts, contacttracers of het CLB om in quaraintaine te gaan en/of contacten tijdelijk te beperken, volg dat advies dan op en kom niet naar de circusles.
– Breng voldoende water mee naar de circusles. Schrijf jouw naam op jouw drinkbus.
– Ga thuis naar het toilet. Hoe minder je tijdens de circusles naar het toilet moet, hoe beter.
– Draag je circus kledij om naar de les te komen. Er zijn geen kleedkamers ter beschikking.

AANKOMST OP LOCATIE

– Alle locaties van Circusplaneet zijn voldoende groot om de lessen op een veilige manier te organiseren.
– Kom niet te vroeg, kom niet te laat, kom op tijd! Wie te vroeg is, wacht buiten tot de les start.
– Ouders blijven altijd buiten (geen toegang tot de gebouwen, behalve voor de lessen kind-ouder en circomotoriek).
– Draag een mondmasker als je buiten wacht op je kind.
– De in- en uitgangen worden gescheiden.
– Er staat telkens één docent aan de ingang om handen te ontsmetten bij aankomst.
– Deelnemers vanaf 12 jaar dragen op de schoolterreinen en in de gebouwen een mondmasker zolang de circusles nog niet gestart is.
– De circuslesgever vinkt nauwgezet de aanwezigheidslijst af (contactopsporing).
– Stel je vragen zoveel mogelijk via inschrijven@circusplaneet.be of 09/228.92.72. Je kan met vragen ook tijdens de kantooruren terecht in de circuskerk. (bel aan aan de hoofdingang)
– In te vullen formulieren voor de mutualiteit bezorg je ons zoveel mogelijk digitaal.

TIJDENS DE LES

– Het dragen van een mondmasker tijdens intense fysieke activiteit wordt afgeraden. Bij de start van de les of de training mogen de mondmaskers uit. In sommige lessen of situaties kan het zijn dat er toch wordt gevraagd om een mondmasker te dragen (bv. bij begeleiding door ouders in circomotoriek).
– Circuslesgevers dragen een mondmasker als ze geen 1,5m afstand kunnen houden (deze regel geldt niet voor het werken met kleuters).
– Contact tussen deelnemers +12 is niet toegestaan. We passen werkvormen zo aan dat we altijd de 1,5m-regel kunnen respecteren.
– Docenten komen enkel in contact met leerlingen indien nodig om didactische redenen of veiligheid (bv. valbeveiliging). In zo’n geval dragen ze een mondmasker.
– Gebruik van klein materiaal wordt zoveel mogelijk tot één deelnemer beperkt. We beperken het doorgeven van materiaal aan elkaar.
– Als een leerling ziek is/wordt tijdens de les zullen ouders gevraagd worden de leerling op te halen.
– EHBO wordt met mondmasker en handschoenen toegediend.

NA DE LES

– Ouders blijven altijd buiten (geen toegang tot de gebouwen, behalve voor lessen ouder-kind en circomotoriek).
– Draag een mondmasker als je wacht op je kind.
– Handen worden ook op het einde van de les ontsmet.
– Deelnemers worden naar buiten begeleid.
– Docenten ontsmetten materiaal met een hoog contactrisico op het einde van de les.

BIJ BESMETTING (positieve test)

Als je als deelnemer bij Circusplaneet bent geweest tijdens jouw ziekte (tot drie dagen voor de eerste symptomen), neem dan contact op met inschrijvingen@circusplaneet.be of met 09/228.92.72. We gaan samen met jou na wie van onze leden er eventueel moet doorgegeven worden aan contacttracers. In principe moet je enkel de mensen doorgeven met wie je bovenstaande richtlijnen niet hebt gerespecteerd. Sowieso communiceren wij als organisatie niet over jouw identiteit. Circusplaneet zal als goede huisvader op een gepaste manier communiceren over een eventuele uitbraak van het virus in de werking.

Heb je nog vragen specifiek over veiligheid en corona bij Circusplaneet, mail dan naar matthias@circusplaneet.be.