richtlijnen circus corona

 

Onderstaande richtlijnen gelden tijdens code oranje. We volgen de richtlijnen van Sport Vlaanderen en de GymFed omdat die best aansluiten bij onze werkcontext. Die maatregelen werden met de collega-circusateliers in Vlaanderen en onze koepelorganisatie Circuscentrum uitgewerkt op maat van onze sector.

THUIS

– Als je symptomen hebt die op corona wijzen of gezinsleden hebt die door ziekte in quarantaine zitten, neem dan niet deel aan de circusles. Volg het advies van de huisarts als één van jouw gezinsleden in quarantaine is.
– Breng voldoende water mee naar de circusles. Schrijf jouw naam op jouw drinkbus.
– Ga thuis naar het toilet. Hoe minder je tijdens de circusles naar het toilet moet, hoe beter.
– Draag je circus kledij om naar de les te komen. Er zijn geen kleedkamers ter beschikking.

AANKOMST OP LOCATIE

– Alle locaties van Circusplaneet zijn voldoende groot om de lessen op een veilige manier te organiseren.
Kom niet te vroeg, kom niet te laat, kom op tijd! Wie te vroeg is wacht buiten tot de les start.
– Ouders blijven altijd buiten (geen toegang tot de gebouwen, behalve voor de lessen ouder-kind en circomotoriek).
– De in- en uitgangen worden gescheiden.
– Er staat telkens één docent aan de ingang om handen te ontsmetten bij aankomst.
– Wie 12 jaar of ouder is, draagt op de schoolterreinen en in de gebouwen een mondmasker als de circusles nog niet gestart is.
– De circuslesgever vinkt nauwgezet de aanwezigheidslijst af (contactopsporing).
– Stel je vragen zoveel mogelijk via inschrijven@circusplaneet.be of 09/228.92.72. Je kan met vragen ook tijdens de kantooruren terecht in de circuskerk.
– Documenten voor de mutualiteit bezorg je zoveel mogelijk digitaal.

TIJDENS DE LES

– Het dragen van een mondmasker tijdens intense fysieke activiteit wordt afgeraden. Bij de start van de les of de training gaan de mondmaskers uit. In sommige situaties kan het zijn dat er toch wordt gevraagd om een mondmasker te dragen (bv. bij begeleiding door ouders in circomotoriek).
– Circuslesgevers dragen een mondmasker als ze geen 1,5m afstand kunnen houden (deze regel geldt niet voor het werken met kleuters).
– Contact tussen deelnemers +12 is niet toegestaan. We passen werkvormen zo aan dat we altijd de 1,5m-regel kunnen respecteren.
– Docenten komen enkel in contact met leerlingen indien nodig om didactische redenen of veiligheid (bv. valbeveiliging). In zo’n geval dragen ze een mondmasker.
– Gebruik van klein materiaal wordt zoveel mogelijk tot één deelnemer beperkt. We beperken het doorgeven van materiaal aan elkaar.
– Als een leerling ziek is/wordt tijdens de les zullen ouders gevraagd worden de leerling op te halen.
– EHBO wordt met mondmasker en handschoenen toegediend.
– Sommige groepen worden opgesplitst en komen om de twee weken naar de circusles.

NA DE LES

– Ouders blijven altijd buiten (geen toegang tot de gebouwen, behalve voor lessen ouder-kind en circomotoriek).
– Handen worden ook op het einde van de les ontsmet.
– Deelnemers worden naar buiten begeleid.
– Docenten ontsmetten materiaal met een hoog contactrisico met de verstuiver tijdens de laatste 10 minuten van de les, terwijl de andere docent cool-down/afsluit geeft.

BIJ BESMETTING (positieve test)

Als je als deelnemer bij Circusplaneet bent geweest tijdens jouw ziekte (tot drie dagen voor de eerste symptomen), neem dan contact op met inschrijvingen@circusplaneet.be of met 09/228.92.72. We gaan samen met jou na wie van onze leden er eventueel moet doorgegeven worden aan contacttracers. In principe moet je enkel de mensen doorgeven met wie je bovenstaande richtlijnen niet hebt gerespecteerd. Sowieso communiceren wij als organisatie niet over jouw identiteit. Circusplaneet zal als goede huisvader op een gepaste manier communiceren over een eventuele uitbraak van het virus in de werking.

 

Heb je nog vragen specifiek over veiligheid en corona bij Circusplaneet, mail dan naar matthias@circusplaneet.be.