Voorbeelden

Caravan

Met Caravan wil Circusplaneet de jongeren uit Malem een plek geven, een ruimte voor zichzelf. Onze circuscaravan vormt het centraal element van dit project. Een caravan staat voor circus, thuis, mobiliteit en avontuur. Tegelijk symboliseert ze ook marginaliteit en vergankelijkheid. Wat er precies zal gebeuren met de caravan laten we nu nog in het midden en ligt in handen van de jongeren: misschien ijveren ze voor een permanente plek voor de caravan, misschien bouwen ze ze om tot een openklapbaar podium en trekken ze de wereld rond met een voorstelling. Wat ons betreft ligt alles open. Het motto is: DOEN!

Het is een uitdaging om deze jongeren te engageren in de politieke evoluties en beslissingen m.b.t. de wijk. Onze bedoeling is om met deze groep jongeren een participatief proces op te zetten van waaruit ze zelf reflecteren over hun positie in de wijk en in de maatschappij. In dit proces willen we een zelfsturende dynamiek organiseren die vertrekt vanuit de talenten van de jongeren.

Tegelijk willen we met Circusplaneet de kans aangrijpen om rond dit traject een aantal organisaties te verenigen die hun expertise inbrengen in het proces en mee reflecteren rond de positie van deze jongeren in deze wijk, maar tegelijk ook over de ruimere problematiek van dergelijke groepen jongeren in de samenleving. Jes, Globelink, Formaat, Stad Gent – Brede School, Eau-Verzet, Transistor zijn onze partners in dit verhaal.

Met de steun van