Ons verhaal

Ontstaansgeschiedenis

Circusplaneet vzw werd in 1999 opgericht als onafhankelijke vereniging als een verderzetting van het initiatief van enkele jonge mensen in het Gentse. Ze droomden van een betere wereld, een plek onder de zon, een Circusplaneet! Met circus als wapen werkten ze aan de groei van kinderen en jongeren. Met een kleine camionette trokken ze de wereld in om het circusvirus te verspreiden. Iedereen mocht meedoen, ongeacht ras, rang en stand.

Dit educatief en sociaal-artistiek engagement is het DNA van onze werking, de potgrond van waaruit ondertussen een mooie boom is gegroeid. In 2005 kregen we vaste voet aan de grond dankzij het Gents stadsbestuur die voor ons lokalen renoveerde aan de Drongensesteenweg. In diezelfde periode werden we door de provincie erkend als jeugdwerkorganisatie. Onder impuls van enkele gedreven beroepskrachten en vrijwilligers groeide onze community.

In 2015 kochten we, op 5 minuten stappen van onze thuisbasis, de kerk van de sociale woonwijk Malem. Een grote stap en een boeiend begin van een nieuwe periode. Onze circuskerk wordt een symbool van ons verleden en van onze dromen: we werken nederig verder in een gebouw, een woonwijk, een kunstvorm en een maatschappij met een enorme traditie en geschiedenis. Tegelijk bouwen we ambitieus aan een betere toekomst.

We tonen onze kunsten midden in de piste. In het spotlicht besmeuren we ons met het stof waaruit de dingen gekomen zijn en terug zullen gaan.

Kerntaak, Missie en Visie

Cultuureducatie via circus als kunstvorm, daar gaan we voor! Het gaat over circustrucs leren, maar het gaat evengoed over leren samenwerken en over leren dat iedereen anders én toch gelijkwaardig is. Via circus zetten we mensen in beweging en op die manier ook onze buurt, onze stad, Vlaanderen en een klein beetje onze wereld.

Dit engagement vertaalt zich in de volgende drieledige missie en visie:

1. Wij willen de kunstvorm circus verspreiden en ontwikkelen. Circus nodigt uit en inspireert. We willen onze kunstvorm tot in alle uithoeken verkennen en veranderen. Circus is ons doel en staat centraal! Goesting en fun zijn onze argumenten.

2. Wij willen mensen de kans geven om zich individueel en in groep te ontplooien, zowel lichamelijk als geestelijk. We zijn constant aan het leren, met vallen en opstaan. Circuseducatie heeft een aantal troeven om mensen daarin te ondersteunen: het is woordeloos, het nodigt uit om te ondernemen en samen te werken en het draagt diversiteit in haar genen. Het leerproces is ons tweede doel. Circus is daarbij ons middel.

3. Samen zetten we een positief project op met als doel een warme, diverse en inclusieve samenleving die constant in verandering is. Onze medewerkers en artiesten gaan via onze projecten het gesprek aan met de samenleving. Op die manier is Circusplaneet een community van mensen met een gemeenschappelijke passie: circus.

Wat Circusplaneet uniek maakt, is dat het meer is dan een jeugdwerkorganisatie. Het is meer dan een circusatelier. Het is meer dan een sociaal project. Het is de combinatie van al deze factoren die ervoor zorgt dat Circusplaneet een unieke positie bekleedt binnen het Vlaamse jeugd- en cultuurveld, door participatief te zijn zonder het artistieke verloren te laten gaan, door in te zetten op jongeren zonder ouderen aan de kant te schuiven, door professionelen te ondersteunen zonder maatschappelijk kwetsbaren over te slaan.

All Equal / All Different

All Equal

We geloven dat iedereen evenveel waard is en in het leven dezelfde kansen moet krijgen. Elk kind, elke jongere en elke volwassene heeft volgens ons het recht op een hobby. Iedereen die zich inschrijft voor activiteiten bij Circusplaneet is een circusartiest en wordt centraal gesteld in onze werking. Hoe professioneel of amateur je bent, hoe jong of oud je bent, het maakt niet uit.

We willen als organisatie op alle vlakken toegankelijk zijn. Aan de hand van de 7 b’s – bruikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid – brengen we de drempels in kaart die deelnemers kunnen ervaren. We gaan de dialoog aan met elkaar en proberen drempels die we zelf hebben gecreëerd weg te werken.

Met ‘All equal’ streven we ernaar dat al onze leden eigenaar zijn van Circusplaneet. De ronde circuspiste staat symbool voor de gelijkheid waarin we geloven. Elke circusactiviteit die we organiseren begint en eindigt in de kring. Iedereen krijgt de kans om ideeën te geven. De ruimtes, het circusmateriaal en de centen zijn van iedereen. Wie bondgenoten vindt en binnen de organisatie een draagvlak kan creëren, krijgt ruimte. Initiatief komt bottom-up tot stand door overleg. De grote strategische keuzes worden voorgelegd in een Algemene Vergadering waarop al onze leden welkom zijn en mee beslissen.

All Different

Iedereen is gelijkwaardig, en iedereen is ook anders. De superdiverse samenleving is voor ons een realiteit. We ervaren het als een plezier om erin te mogen werken en om er een bijdrage aan te leveren. De afgelopen 4 jaar hebben we diversiteit als een strategische doelstelling naar voor geschoven en daar hebben we veel uit geleerd. In het beleid dat we de komende 5 jaar willen voeren, is diversiteit een uitgangspunt geworden voor al onze acties en activiteiten. De mens is volgens ons niet te vatten in enkele dimensies. Identiteit is een complex gegeven. We geloven dat er op basis van identiteit heel veel uitsluiting bestaat (racisme, genderdiscriminatie, rijk vs arm, mooi vs lelijk, …). Deze uitsluitingsmechanismen proberen we te detecteren en te bestrijden, ook als we ze zelf hebben gecreëerd. Circus is voor ons een enorm krachtig medium om rond diversiteit te werken.

Beleidsplan

Circusplaneet is constant in beweging en in verandering. Onze kunstvorm verandert, onze mensen veranderen en ook de maatschappij verandert. Onze artiesten, jong en oud, zijn de de drijvende kracht achter deze verandering. In alles wat Circusplaneet doet, staan zij centraal. In onze inspirerende zoektocht naar strategische doelstellingen om onze missie te realiseren, en dus dit idee van verandering met artiesten als drijfveer, kwamen we uit op drie strategische doelstellingen voor de beleidsperiode 2021-2025.

SD1 #circuseverydamnday

We organiseren activiteiten en bieden ondersteuning zodat mensen hun circuspassie ten volle kunnen beleven. We willen iedereen die dat wil, laten circussen: zo veel mogelijk en zo goed mogelijk.

SD2 #community

We organiseren een inspirerende omgeving van ontmoeting en dialoog. Een omgeving die gestalte geeft aan de waarden die wij en vele anderen met circus associëren: interculturaliteit, diversiteit, verbondenheid…

SD3 #sustainability

Wat we organiseren, wordt duurzaam georganiseerd: democratisch, bottom-up, veilig, met zorg voor de planeet, financieel gezond en toegankelijk.

Meer zien?

Meer lezen?

Wil je nog meer weten? Het volledige beleidsplan kan je hier downloaden.