Ons verhaal

Ontstaansgeschiedenis

Circusplaneet vzw werd in 1999 opgericht als onafhankelijke vereniging als een verderzetting van het initiatief van enkele jonge mensen in het Gentse. Ze droomden van een betere wereld, een plek onder de zon, een Circusplaneet! Met circus als wapen werkten ze aan de groei van kinderen en jongeren. Met een kleine camionette trokken ze de wereld in om het circusvirus te verspreiden. Iedereen mocht meedoen, ongeacht ras, rang en stand.

Dit educatief en sociaal-artistiek engagement is het DNA van onze werking, de potgrond van waaruit ondertussen een mooie boom is gegroeid. In 2005 kregen we vaste voet aan de grond dankzij het Gents stadsbestuur die voor ons lokalen renoveerde aan de Drongensesteenweg. In diezelfde periode werden we door de provincie erkend als jeugdwerkorganisatie. Onder impuls van enkele gedreven beroepskrachten en vrijwilligers groeide onze community.

In 2015 kochten we, op 5 minuten stappen van onze thuisbasis, de kerk van de sociale woonwijk Malem. Een grote stap en een boeiend begin van een nieuwe periode. Onze circuskerk wordt een symbool van ons verleden en van onze dromen: we werken nederig verder in een gebouw, een woonwijk, een kunstvorm en een maatschappij met een enorme traditie en geschiedenis. Tegelijk bouwen we ambitieus aan een betere toekomst.

We tonen onze kunsten midden in de piste. In het spotlicht besmeuren we ons met het stof waaruit de dingen gekomen zijn en terug zullen gaan.

Kerntaak, Missie en Visie

Niet-formele Cultuureducatie aan de hand van onze kunstvorm Circus is de kerntaak van onze vereniging. Deze kerntaak begrijpen we breed en horizontaal. Educatie focust op ‘leren’ en is volgens ons een materie die doorheen alle domeinen van de samenleving verweven is/zou moeten zijn. Ook cultuur begrijpen we in de breedste zin: het gaat over de gebruiken van mensen die uiting geven aan hun identiteit (taal, kunst, kledij, …). Om onze kerntaak te verwezenlijken nemen we ook andere belangrijke deeltaken op zoals spreiding, creatie, ontmoeting, netwerkvroming, … Deze deeltaken staan echter altijd in functie van de cultuureducatieve taak.

Dit engagement vertaalt zich in de volgende drieledige missie en visie:

– Wij willen de kunstvorm circus verspreiden en ontwikkelen. Circus nodigt uit, inspireert en zet mensen en dingen in beweging. Het exploreren en transformeren van onze kunstvorm in al zijn facetten, is een essentieel onderdeel van onze praktijk. Circus heeft zich als kunstvorm altijd opgehouden in de marge van het kunstenlandschap. Circus is ons doel en staat centraal! Goesting en fun zijn onze argumenten.

– Wij willen mensen de kans geven om zich individueel en in groep te ontplooien, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Een mens is een lerend wezen dat via vallen en opstaan permanent is verwikkeld in een levenslange, persoonlijke transformatie. Circus beschikt over een aantal troeven om mensen op een niet-formele manier te ondersteunen in hun leerproces: het is woordeloos, nodigt uit om te ondernemen en samen te werken en draagt diversiteit in zijn genen.

– Wij willen een positief project op poten zetten dat bijdraagt tot een duurzame en inclusieve samenleving. Circus beschikt over het potentieel om bij te dragen aan een maatschappelijke transformatie. De ronde circuspiste staat symbool voor de gelijkheid en de diversiteit waarin we geloven. Circusplaneet is een community van mensen met een gemeenschappelijke passie: circus. Onze community gaat in dialoog met andere netwerken in de samenleving: kunsten, politiek, gezondheidszorg, …

Wat Circusplaneet uniek maakt, is dat het meer is dan een jeugdwerkorganisatie. Het is meer dan een circusatelier. Het is meer dan een sociaal project. Het is de combinatie van al deze factoren die ervoor zorgt dat Circusplaneet een unieke positie bekleedt binnen het Vlaamse jeugd- en cultuurveld, door participatief te zijn zonder het artistieke verloren te laten gaan, door in te zetten op jongeren zonder ouderen aan de kant te schuiven, door professionelen te ondersteunen zonder maatschappelijk kwetsbaren over te slaan.

Beleidsplan

In een nieuw beleidsplan zetten we bij Circusplaneet in op vier strategische doelstellingen. Onze hele werking zal steeds vanuit deze doelstellingen vertrekken.

– Circusplaneet zet in op talentontwikkeling. We beroeren en ontroeren. We bieden mensen kansen en een veilige omgeving omtalenten te ontwikkelen en circusdromen te realiseren.

– Circusplaneet zet in op diversiteit. Vanuit de visie ‘Circus voor iedereen’ brengen we mensen dichter bij elkaar en werken samen, elk vanuit onze eigenheid, aan een gemeenschap waar diversiteit troef is.

– Circusplaneet zet in op community. We maken van Circusplaneet een open huis met een blik op de wereld. We brengen Circusplaneet naar de wereld en de wereld naar Circusplaneet.

– Circusplaneet zet in op kwaliteit. Bij Circusplaneet stellen we duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit voorop. We zetten in op een organisatie die continu leert en verandert. Als organisatie zijn we lid van Greentrack

Wil je nog meer weten? Het volledige beleidsplan kan je hier downloaden.