Op een uitdagend, inspirerend en plezant nieuw jaar!

Mogen wij u eerst en vooral een prachtig nieuw jaar toe wensen met veel warmte, liefde, circus, inspiratie en schone, plezante momenten!

Voor Circusplaneet staat er opnieuw veel te gebeuren! Optredens, festivals, lessen, kampen, … de uitdaging is om dit alles opnieuw met volle goesting te realiseren samen met jullie!

Daarnaast staan we ook voor een nieuw avontuur, de start van de renovatie van onze circuskerk. Na al het voorbereidend werk zijn we klaar om eraan te beginnen! Wil je graag meedoen met dit avontuur? Dat zouden wij de max vinden, samen de krachten bundelen door mee te helpen, denken, bouwen, of om nog dat laatste financiële duwtje in de rug te geven. Hoe? Storten kan op de projectrekening beheerd door de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met structurele mededeling 128/2977/00001. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf €40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB)

Meer info over de renovatie van de circuskerk vind je hier.