Circus ism de buurtscholen – najaar 2021

Buurtscholen Brugse Poort – Rooigem

Van maandag 8/11 tem 20/12 kunnen de leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van Vrije Basisschool De Boomhut naschools in onze zaal komen circussen.
Van dinsdag 9/11 tem 21/12 is het de beurt aan de leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van Basisschool de Piramide en op donderdagen van 25/11 tem 22/12, verwelkomen we de leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van Vrije Basisschool het Klimrek.
Leerlingen uit het 3de en 4de leerjaar van Het Eiland, zijn van vrijdag 19/11 tem 17/12 welkom in onze Circuskerk.

Buurtscholen Watersportbaan

De oudste leerlingen van de Bollekesschool (5de en 6de leerjaar) komen naschools circussen tussen 21/9 en 26/10. De jongere leerlingen (3de en 4de leerjaar) van diezelfde school, komen dan weer tussen 9/11 en 21/12.

Buurtscholen Nieuw Gent

Leerlingen van het 1ste tem 4de leerjaar van Basisschool De Panda, kunnen meedoen met de naschoolse circuslessen op donderdag. Eerste is les op 18/11, laatste les op 23/12.

Inschrijven

Inschrijven voor deze reeksen ism de buurtscholen is niet via Circusplaneet, maar via de brugfiguur van de desbetreffende school.