Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven jaarlessen

De inschrijvingen starten steeds op 1 mei om 10u voor wie al een wekelijkse les volgde het voorbije schooljaar bij circusplaneet én voor hun broers en zussen (zelfs al volgden die nog geen wekelijkse les). Voor 1 mei kan er niet ingeschreven worden.

Inschrijven gebeurt via een online inschrijfformulier.

Wie nog geen wekelijkse les volgde bij circusplaneet kan pas inschrijven vanaf 21 mei, ook via een online inschrijfformulier. Het heeft geen zin om voor 21 mei in te schrijven want tot dan krijgen de leerlingen die hier al les volgen voorinschrijfrecht.

Indien een les volzet is, kan je je inschrijven voor de wachtlijst. Je stuurt daarvoor gewoon een mailtje naar inschrijven@circusplaneet.be.  Mocht er plaats vrijkomen, dan laten we je dit onmiddellijk weten via mail. Als we niets laten weten wil dat gewoon zeggen dat er nog geen plaats is vrijgekomen, niet dat we je vergeten zijn!

Wie ingeschreven is  voor een jaarreeks is wordt, indien men dit wenst, lid van Circuscentrum vzw en ontvangt 4 keer per jaar het tijdschrift ‘CircusMagazine’.

Je kan inschrijven voor meerdere lessen, zolang dit verschillende lessen zijn (bvb een multicircusles en een acrobatieles. Je kan dus niet inschrijven voor multicircus op woensdag én zaterdag.

Inschrijven kampen

Inschrijven voor kampen gebeurt via het online inschrijfformulier. De start van de inschrijvingen wordt aangekondigd via de nieuwsbrief.

Indien een kamp volzet is, kom je op een wachtlijst terecht. Mocht er plaats vrijkomen dan laten wij je dit onmiddellijk  weten via mail. Als we niets laten weten wil dat gewoon zeggen dat er nog geen plaats is vrijgekomen, niet dat we je vergeten zijn!

Vermits onze zomerkampen meestal volzet zijn, kan je bij de start van de inschrijvingen slechts voor 1 of 2 zomerkampen inschrijven.Mocht er twee maand voor aanvang van het kamp nog plaats over zijn, kan je later nog inschrijven voor een derde kamp.

Inschrijven  18+ reeksen

Twee maal per jaar starten de inschrijvingen voor de 18+ reeksen. In mei voor de najaarsreeks en in de winter voor de voorjaarsreeksen. De start van de inschrijvingen wordt aangekondigd in onze nieuwsbrief. 

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld staat steeds vermeld bij de les en dient via overschrijving betaald te worden ten laatste één maand na ontvangst van de betalingsuitnodiging. (Tenzij een andere termijn wordt vermeld in de betalingsuitnodiging). Het lesgeld dient voor aanvang van een activiteit betaald te zijn, anders kan je niet deelnemen.

Als de prijs dé reden is om niet in te schrijven, mail dan naar inschrijven@circusplaneet.be of bel 09/228.92.72, dan zoeken we samen naar oplossingen.

Houders van een UiT-PAS aan kansentarief krijgen 80% korting. Vermeld bij je inschrijving je UiT-PAS nummer.

In het inschrijvingsgeld is de verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de begeleide activiteiten inbegrepen. De verzekering werd afgesloten bij Ethias.

Verzekeringen

Circus is nooit zonder risico. De leden van Circusplaneet zijn tijdens de begeleide activiteiten verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid via Ethias. Onze polis geeft enkel dekking voor behandelingen die terugbetaalbaar zijn volgens de Riziv-nomenclatuur. Voor bepaalde behandelingen is er geen tussenkomst (bvb brillen, erelonen, osteopathie,…) of is de tussenkomst beperkt (bvb. tandbehandelingen).  De algemene voorwaarden van de verzekeringspolis kunnen op aanvraag ingekeken worden op het secretariaat. Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor onopzettelijke circusongevallen. De verzekeringspapieren kan je hier downloaden.

Annuleren/uitschrijven

Uitschrijven voor jaarlessen (27 lessen of meer) kan tot vlak na de tweede les. Je betaalt enkel een administratiekost van 20 euro voor de uitschrijving en 7 euro per les die gepasseerd is, het overige deel van het inschrijvingsgeld wordt teruggestort. Na de tweede les van een jaarreeks kan er enkel nog geannuleerd worden om medische redenen (zie onder). Je betaalt een administratiekost van 20 euro en 7 euro per les die al is gepasseerd. De rest van het betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijven voor kortere reeksen (minder dan 27 lessen) kan tot een week voor aanvang van de eerste les. Je betaalt een administratiekost van 20 euro. Uitschrijven vanaf een week voor start van de reeks kan enkel nog om medische redenen (zie onder). In dat geval betaal je een administratiekost van 20 euro en 11 euro per les die al gepasseerd is. De rest van het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijven voor een kamp kan tot een maand voor aanvang van het kamp. Je betaalt enkel een administratiekost van 20 euro. Daarna kan je enkel nog om medische redenen uitschrijven (zie onder). Je betaalt dan een administratiekost van 20 euro en 25 euro per aangevangen dag. De rest van het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijven voor een stage kan tot een week voor aanvang van de stage. Je betaalt enkel een administratiekost van 20 euro. Uitschrijven in de week voor de stage of tijdens de stage  kan enkel om medische redenen. In dat geval betaal je een administratiekost van 20 euro en een proportioneel bedrag van het inschrijvingsgeld. De rest van het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijvingen mogen doorgegeven worden via inschrijven@circusplaneet.be. Geef meteen het rekeningnummer en naam van de rekeninghouder mee waarop het resterende inschrijvingsgeld mag teruggestort worden.

Bij een uitschrijving om een medische redenen vragen we een doktersattest dat verklaart waarom je moet uitschrijven. Het attest mag overhandigd worden op het secretariaat of opgestuurd worden via post of mail.

Circusplaneet annuleert

Circusplaneet behoudt zichzelf het recht om een jaarcursus of stage te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of bij overmacht. Het inschrijvingsgeld wordt dan volledig teruggestort.

Wanneer een les van een lessenreeks/jaarreeks door overmacht niet kan doorgaan brengen wij de deelnemers daarvan op de hoogte. De deelnemers worden hier niet voor vergoed en de les wordt niet verplaatst naar een latere datum. Circusplaneet doet steeds het mogelijke om de les toch te laten doorgaan (vervanger zoeken, ander lokaal zoeken, …)

Proeflessen

Voor de jaarlessen zijn er geen proeflessen voorzien omdat er kan uitgeschreven worden tot vlak na de tweede les (zie annuleren/uitschrijven).

Voor de kortere  voor- en najaarsreeksen kan je een proefles volgen indien er nog voldoende vrije plaatsen zijn. Inschrijven voor een proefles kan daarom pas  ten vroegste 10 dagen voor start van de reeks . Een proefles kost € 20. Schrijf je daarna in voor de reeks wordt deze € 20 van het lesgeld afgetrokken maar je kan niet genieten van eventuele vroegboekkortingen.

Voor korte activiteiten (slechts enkele lessen, éénmalige weekendactiviteiten, …is er geen proefles mogelijk)

Attesten

Indien je ziekenfonds een deel van het inschrijvingsgeld voor een jaarcursus of kamp terugbetaalt, kan je het formulier van het ziekenfonds laten invullen door Circusplaneet. Je mag een blanco formulier afgeven aan de docent, het secretariaat of mailen naar inschrijven@circusplaneet.be.

De kampen van Circusplaneet zijn fiscaal aftrekbaar voor deelnemers onder de twaalf jaar.  Circusplaneet bezorgt je bij aanvang van een kamp je een fiscaal attest om toe te voegen aan de belastingaangifte. Je dient dit zelf zelf een jaar bij te houden. Wij kunnen dit geen tweede maal opmaken bij verlies.

De wekelijkse lessen zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Privacy

Als je betrokken bent bij CIRCUSPLANEET (of dat nu is door onze website te gebruiken, ons te volgen op social media of deel te nemen aan onze activiteiten) dan betekent dat dat je bepaalde persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. De veiligheid daarvan nemen we serieus.

Welke gegevens verzamelt CIRCUSPLANEET van jou?

Wanneer je inschrijft voor één van onze activiteiten, registreren we jouw naam en contactgegevens (of die van de ouders) voor administratieve doeleinden. Daarnaast vragen we je ook naar je geboortedatum, en andere gegevens voor de administratie van de inschrijving te vervolledigen. De overheid vraagt ons om deze gegevens statistisch bij te houden. Wanneer je gebruik maakt van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Wanneer je deelneemt aan één van onze activiteiten, kunnen daar beeldopnames gemaakt worden. Dit doen we omdat we trots zijn op onze werking en onze mensen en omdat we veel belang hechten aan authentiek beeldgebruik in onze communicatie. Wanneer er tijdens de activiteiten van Circusplaneet iemand langskomt om beeldopnames te maken wordt dit meegedeeld aan de deelnemers en gevraagd of iemand bezwaren heeft. Word je liever niet in beeld gebracht, dan kan je dat mondeling laten weten. Word je sowieso niet graag in beeld gebracht voor elke activiteit kan je dat bij inschrijving laten weten via inschrijven@circusplaneet.be.
Onze voorstellingen, festivals en toonmomenten vallen onder de categorie publieke evenementen: hier worden vrijwel standaard foto’s genomen. Voel je je daar niet comfortabel bij, dan kan je dat altijd op de dag zelf laten weten aan de fotograaf zelf of aan één van de Circusplaneet-medewerkers.

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Wanneer je  via onze website inschrijft, worden je gegevens opgeslagen in ons beveiligde databestand dat wordt opgeslagen in de Google-Cloud. Daar worden ze enkel bewaard om de verwerking en opvolging van toekomstige inschrijvingen te vereenvoudigen. Ze worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die Google biedt voor zijn gebruikers.
Meer info over Google en Privacy vind je op https://policies.google.com/privacy#infocollect

Wat doen we ermee?

Je contactgegevens gebruiken we standaard voor administratieve doeleinden. Dat betekent dat je als deelnemer aan een activiteit van ons een aantal mailtjes krijgt gerelateerd aan je inschrijving (inschrijvingsbevestiging, betalings- en praktische info, evaluatie).
Jouw inschrijving geeft recht op gratis ontvangst van het ‘Circusmagazine’ van onze koepelorganisatie ‘Circuscentrum’ voor wie dat wenst. In dat kader geven we jouw naam en adresgegevens door aan Circuscentrum vzw.
Enkel wanneer je je zelf inschrijft voor de Circusplaneet nieuwsbrief gebruiken we je contactgegevens ook om je onze nieuwsbrief op te sturen. Daarop kan je op elk moment uitschrijven via de link in de mails zelf of door ons te contacteren.
Foto’s en video’s die van jou werden gemaakt met toestemming, kunnen gebruikt worden in onze communicatiekanalen (website, social media, nieuwsbrieven).

Wie heeft er toegang tot je gegevens?

Enkel onze medewerkers hebben standaard toegang tot de persoonlijke gegevens van de personen in ons databestand. Wanneer je deelneemt aan een activiteit die door een gastdocent of in samenwerking met een andere organisatie wordt gegeven, bezorgen we hem/haar ook je gegevens.

Zowel onze vaste medewerkers als onze gastdocenten en partnerorganisaties verbinden zich er contractueel toe om deze enkel in het kader van Circusplaneet-activiteiten te gebruiken. We geven je contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.

Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?

Je hebt op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van je eigen persoonlijke gegevens in ons databestand. Daarvoor kan je ons mailen op inschrijven@circusplaneet.be. Houd er wel rekening mee dat, als je nadien opnieuw voor een cursus inschrijft via onze website, we terug bepaalde gegevens van je zullen verzamelen (zie hierboven).

Heb je nog vragen over ons privacybeleid? Stuur gerust een mailtje naar matthias@circusplaneet.be