Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven jaarlessen

De inschrijvingen starten steeds op 1 mei om 10u voor wie al een wekelijkse les volgde het voorbije schooljaar bij circusplaneet én voor hun broers en zussen (zelfs al volgden die nog geen wekelijkse les). Voor 1 mei kan er niet ingeschreven worden.

Inschrijven gebeurt via een online inschrijfformulier.

Wie nog geen wekelijkse les volgde bij circusplaneet kan pas inschrijven vanaf 21 mei, ook via een online inschrijfformulier. Het heeft geen zin om voor 21 mei in te schrijven want tot dan krijgen de leerlingen die hier al les volgen voorinschrijfrecht.

Indien een les volzet is, kan je je inschrijven voor de wachtlijst. Je stuurt daarvoor gewoon een mailtje naar inschrijven@circusplaneet.be.  Mocht er plaats vrijkomen, dan laten we je dit onmiddellijk  weten via mail. Als we niets laten weten wil dat gewoon zeggen dat er nog geen plaats is vrijgekomen, niet dat we je vergeten zijn!

Wie ingeschreven is  voor een wekelijkse les is wordt automatisch lid van Circuscentrum vzw en ontvangt 4 keer per jaar het tijdschrift ‘CircusMagazine’.

Inschrijven kampen

Inschrijven voor kampen gebeurt via mail. De start van de inschrijvingen wordt aangekondigd via de nieuwsbrief.

Indien een kamp volzet is, kom je op een wachtlijst terecht. Mocht er plaats vrijkomen dan laten wij je dit onmiddellijk  weten via mail. Als we niets laten weten wil dat gewoon zeggen dat er nog geen plaats is vrijgekomen, niet dat we je vergeten zijn!

Inschrijven  18+ reeksen

Twee maal per jaar starten de inschrijvingen voor de 18+ reeksen. In mei voor de najaarsreeks en in de winter voor de voorjaarsreeksen. De start van de inschrijvingen wordt aangekondigd in onze nieuwsbrief. Er is geen voorinschrijfrecht voor wie al een reeks volgde.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld staat steeds vermeld bij de les en dient via overschrijving betaald te worden ten laatste één maand na inschrijfdatum, tenzij de activiteit al sneller start, dan is er een aangepaste betalingstermijn voorzien. Sowieso dient het lesgeld ruimschoots voor aanvang van een activiteit betaald te zijn, anders kan je niet deelnemen.

Als de prijs dé reden is om niet in te schrijven, neem dan even contact op met                                     inschrijven@circusplaneet.be of bel 09/228.92.72, dan zoeken we samen naar oplossingen.

Voor houders van een UIT-pas met kansentarief hanteren we sowieso aangepaste prijzen. Vermeld bij je inschrijving je UIT-pas nummer. Deze korting kan enkel toegekend worden indien je UIT-pas geldig is de dag de activiteit start.

In het inschrijvingsgeld is de verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de begeleide activiteiten inbegrepen. De verzekering werd afgesloten bij Ethias.

Verzekeringen

Circus is nooit zonder risico. De leden van Circusplaneet zijn tijdens de begeleide activiteiten verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid via Ethias.  De algemene voorwaarden van de verzekeringspolis kunnen op aanvraag ingekeken worden op het secretariaat. Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor onopzettelijke circusongevallen. De verzekeringspapieren kan je hier downloaden.

Annuleren/uitschrijven

Uitschrijven voor jaarlessen (27 lessen of meer) kan tot vlak na de tweede les. Je betaalt enkel een administratiekost van 20 euro voor de uitschrijving en 6 euro per les die gepasseerd is, het overige deel van het inschrijvingsgeld wordt teruggestort. Na de tweede les van een jaarreeks kan er enkel nog geannuleerd worden om medische redenen (zie onder). Je betaalt een administratiekost van 20 euro en 6 euro per les die al is gepasseerd. De rest van het betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijven voor kortere reeksen (minder dan 27 lessen) kan tot een week voor aanvang van de eerste les. Je betaalt een administratiekost van 20 euro. Uitschrijven vanaf een week voor start van de reeks kan enkel nog om medische redenen (zie onder). In dat geval betaal je een administratiekost van 20 euro en 10 euro per les die al gepasseerd is. De rest van het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijven voor een kamp kan tot een maand voor aanvang van het kamp. Je betaalt enkel een administratiekost van 20 euro. Daarna kan je enkel nog om medische redenen uitschrijven (zie onder). Je betaalt dan een administratiekost van 20 euro en 25 euro per aangevangen dag. De rest van het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijven voor een stage kan tot een week voor aanvang van de stage. Je betaalt enkel een administratiekost van 20 euro. Uitschrijven in de week voor de stage of tijdens de stage  kan enkel om medische redenen. In dat geval betaal je een administratiekost van 20 euro en een proportioneel bedrag van het inschrijvingsgeld. De rest van het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijvingen mogen doorgegeven worden via inschrijven@circusplaneet.be. Geef meteen het rekeningnummer en naam van de rekeninghouder mee waarop het resterende inschrijvingsgeld mag teruggestort worden.

Bij een uitschrijving om een medische redenen vragen we een doktersattest dat verklaart waarom je moet uitschrijven. Het attest mag overhandigd worden op het secretariaat of opgestuurd worden via post of mail.

Circusplaneet annuleert

Circusplaneet behoudt zichzelf het recht om een jaarcursus of stage te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of bij overmacht. Het inschrijvingsgeld wordt dan volledig teruggestort.

Wanneer een les van een lessenreeks/jaarreeks door overmacht niet kan doorgaan brengen wij de deelnemers daarvan op de hoogte. De deelnemers worden hier niet voor vergoed en de les wordt niet verplaatst naar een latere datum. Circusplaneet doet steeds het mogelijke om de les toch te laten doorgaan (vervanger zoeken, ander lokaal zoeken, …)

Proeflessen

Voor de jaarlessen zijn er geen proeflessen voorzien omdat er kan uitgeschreven worden tot vlak na de tweede les (zie annuleren/uitschrijven).

Voor de kortere  voor- en najaarsreeksen kan je een proefles volgen indien er nog voldoende vrije plaatsen zijn. Inschrijven voor een proefles kan daarom pas  ten vroegste 10 dagen voor start van de reeks . Een proefles kost € 20. Schrijf je daarna in voor de reeks wordt deze € 20 van het lesgeld afgetrokken maar je kan niet genieten van eventuele vroegboekkortingen.

Voor korte activiteiten (slechts enkele lessen, éénmalige weekendactiviteiten, …is er geen proefles mogelijk)

Attesten

Indien je ziekenfonds een deel van het inschrijvingsgeld voor een jaarcursus of kamp terugbetaalt, kan je het formulier van het ziekenfonds laten invullen door Circusplaneet. Je mag een blanco formulier afgeven aan de docent, het secretariaat of mailen naar inschrijven@circusplaneet.be.

De kampen van Circusplaneet zijn fiscaal aftrekbaar voor deelnemers onder de twaalf jaar.  Circusplaneet bezorgt je bij aanvang van een kamp je een fiscaal attest om toe te voegen aan de belastingaangifte. Je dient dit zelf zelf een jaar bij te houden. Wij kunnen dit geen tweede maal opmaken bij verlies.

De wekelijkse lessen zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Privacy

Gegevens:

De persoonsgegevens van de deelnemers aan alle lessen, reeksen en kampen én de wachtlijsters neemt Circusplaneet op in haar adressenbestand. Het beheer ervan gebeurt conform de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De gegevens worden gebruikt:

Om je op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen Circusplaneet en de circuswereld.

Door de overkoepelende organisatie van de Vlaamse circusateliers Circuscentrum om je het tijdschrift “Circusmagazine” toe te sturen.

Je hebt ten allen tijde het recht je gegevens op te vragen en te laten verbeteren.

Foto & video

Tijdens de activiteiten van Circusplaneet worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt die kunnen ingezet worden voor communicatieve doeleinden. Door het aanvaarden van deze inschrijvingsvoorwaarden stem je hiermee in. Wil je toch dat we een beeltenis van u of uw kind niet gebruiken, laat ons dit dan weten bij je inschrijving.