Inschrijfvoorwaarden en tarieven

TARIEVEN EN KORTINGEN VOOR JAARLESSEN EN 18+REEKSEN

Het inschrijvingsgeld staat steeds vermeld bij de les en dient via overschrijving betaald te worden ten laatste één maand na ontvangst van de betalingsuitnodiging. (Tenzij een andere termijn wordt vermeld in de betalingsuitnodiging). Het lesgeld dient voor aanvang van een activiteit betaald te zijn, anders kan je niet deelnemen.

Naast het basistarief is er een kortingstarief en kansentarief.

Het kortingstarief voor jaarreeksen voor kinderen en jongeren (20% korting) is geldig:
– vanaf een tweede inschrijving van een kind uit hetzelfde gezin
– vanaf een inschrijving voor een tweede les van hetzelfde kind
– voor ouders met een beperkt inkomen: in dat geval vragen we een attest van school- of studietoelage van de kinderen.
– heb je een beperkt inkomen maar hebben je kinderen geen school- of studietoelage? Contacteer in dat geval inschrijven@circusplaneet.be of 09/228.92.72

Het kortingstarief voor 18+ reeksen is geldig:
– vanaf een tweede inschrijving tijdens hetzelfde schooljaar (10% korting)
– voor studenten tussen 18 ten 25 jaar. (10% korting)
– voor studenten die recht hebben op een studietoelage (20% korting, mits voorlegging attest)

Heb je een beperkt inkomen maar geen recht op een school- of studietoelage? Contacteer in dat geval inschrijven@circusplaneet.be of 09/228.92.72 (20% korting)

Het kansentarief (80% korting) is voor houders van een UiTPAS met kansentarief GENT (+ Merelbeke en Destelbergen). Je hebt recht op een UiTPAS met kansentarief indien je bent gedomicilieerd in Gent, Merelbeke of Destelbergen en recht hebt op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling bent.

In het inschrijvingsgeld is de verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de begeleide activiteiten inbegrepen. De verzekering werd afgesloten bij Ethias.

TARIEVEN EN KORTINGEN VOOR ANDERE ACTIVITEITEN

Voor andere activiteiten zoals kampen, modules, stages, vormingen en sommige trainingen staat de prijs en eventuele korting bij de activiteit vermeld op de site.

VERZEKERINGEN

Circus is nooit zonder risico. De leden van Circusplaneet zijn tijdens de begeleide activiteiten verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid via Ethias. Onze polis geeft enkel dekking voor behandelingen die terugbetaalbaar zijn volgens de Riziv-nomenclatuur. Voor bepaalde behandelingen is er geen tussenkomst (bvb brillen, erelonen, osteopathie,…) of is de tussenkomst beperkt (bvb. tandbehandelingen). Deze sportongevallenverzekering dekt ook geen arbeidsongeschiktheid, volwassenen deelnemers kijken daarom best ook hun eigen verzekeringspolis na: sommige aanvullende verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid dekken nl. geen acrobatie. De algemene voorwaarden van onze verzekeringspolis kan je hier bekijken. De speciale voorwaarden vind je hier. Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor onopzettelijke circusongevallen.

Het verzekeringsformulier dat dient ingevuld te worden door een arts (eerste medische vaststelling) kan je hier downloaden. Het ingevulde formulier mag je terug mailen naar inschrijven@circusplaneet.be of opsturen/afgeven: Circusplaneet- Drongensesteenweg 146 – 9000 Gent

ANNULEREN/UITSCHRIJVEN

Uitschrijven voor jaarlessen (27 lessen of meer) kan tot vlak na de tweede les. Je betaalt enkel een administratieve kost van 20 euro voor de uitschrijving en 7 euro per les die gepasseerd is, het overige deel van het inschrijvingsgeld wordt teruggestort. Na de tweede les van een jaarreeks kan er enkel nog geannuleerd worden om medische redenen (zie onder). Je betaalt een administratiekost van 20 euro en 7 euro per les die al is gepasseerd. De rest van het betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijven voor kortere reeksen (minder dan 27 lessen) kan tot een week voor aanvang van de eerste les. Je betaalt een administratieve kost van 20 euro. Uitschrijven vanaf een week voor start van de reeks kan enkel nog om medische redenen (zie onder). In dat geval betaal je een administratiekost van 20 euro en 11 euro per les die al gepasseerd is. De rest van het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijven voor een kamp kan tot een maand voor aanvang van het kamp. Je betaalt enkel een administratieve kost van 20 euro. Daarna kan je enkel nog om medische redenen uitschrijven (zie onder). Je betaalt dan een administratieve kost van 20 euro en 25 euro per aangevangen dag. De rest van het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijven voor een stage kan tot een week voor aanvang van de stage. Je betaalt enkel een administratieve kost van 20 euro. Uitschrijven in de week voor de stage of tijdens de stage  kan enkel om medische redenen. In dat geval betaal je een administratieve kost van 20 euro en een proportioneel bedrag van het inschrijvingsgeld. De rest van het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

Uitschrijvingen mogen doorgegeven worden via inschrijven@circusplaneet.be. Geef meteen het rekeningnummer en naam van de rekeninghouder mee waarop het resterende inschrijvingsgeld mag teruggestort worden.

Bij een uitschrijving om een medische redenen vragen we een doktersattest dat verklaart waarom je moet uitschrijven. Het attest mag overhandigd worden op het secretariaat of opgestuurd worden via post of mail.

CIRCUSPLANEET ANNULEERT

Circusplaneet behoudt zichzelf het recht om een jaarcursus of stage te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of bij overmacht. Het inschrijvingsgeld wordt dan volledig teruggestort.

Wanneer een les van een lessenreeks/jaarreeks door overmacht niet kan doorgaan brengen wij de deelnemers daarvan op de hoogte. De deelnemers worden hier niet voor vergoed en de les wordt niet verplaatst naar een latere datum. Circusplaneet doet steeds het mogelijke om de les toch te laten doorgaan (vervanger zoeken, ander lokaal zoeken, …)

PROEFLESSEN

Voor de jaarlessen zijn er geen proeflessen voorzien omdat er kan uitgeschreven worden tot vlak na de tweede les (zie annuleren/uitschrijven).

Voor de kortere  voor- en najaarsreeksen kan je een proefles volgen indien er nog voldoende vrije plaatsen zijn. Inschrijven voor een proefles kan daarom pas  ten vroegste 10 dagen voor start van de reeks . Een proefles kost € 20. Schrijf je daarna in voor de reeks wordt deze € 20 van het lesgeld afgetrokken maar je kan niet genieten van eventuele vroegboekkortingen.

Voor korte activiteiten (slechts enkele lessen, modules, éénmalige weekendactiviteiten,…) is er geen proefles mogelijk

ATTESTEN

Indien je ziekenfonds een deel van het inschrijvingsgeld voor een jaarcursus of kamp terugbetaalt, kan je het formulier van het ziekenfonds laten invullen door Circusplaneet. Je mag een blanco formulier afgeven aan de docent, het secretariaat of mailen naar inschrijven@circusplaneet.be.

De kampen van Circusplaneet zijn fiscaal aftrekbaar voor deelnemers onder de twaalf jaar.  Circusplaneet bezorgt je bij aanvang van een kamp je een fiscaal attest om toe te voegen aan de belastingaangifte. Je dient dit zelf zelf een jaar bij te houden. Wij kunnen dit geen tweede maal opmaken bij verlies.

De wekelijkse lessen zijn niet fiscaal aftrekbaar.

PRIVACY

Als je betrokken bent bij Circusplaneet (of dat nu is door onze website te gebruiken, ons te volgen op social media of deel te nemen aan onze activiteiten) dan betekent dat dat je bepaalde persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. De veiligheid daarvan nemen we serieus.

Welke gegevens verzamelt Circusplaneet van jou?

Wanneer je inschrijft voor één van onze activiteiten, registreren we jouw naam en contactgegevens (of die van de ouders) voor administratieve doeleinden. Daarnaast vragen we ook naar je geboortedatum, en andere gegevens voor de administratie van de inschrijving te vervolledigen. De overheid vraagt ons om deze gegevens statistisch bij te houden. Wanneer je gebruik maakt van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Wanneer je deelneemt aan één van onze activiteiten, kunnen daar beeldopnames gemaakt worden. Dit doen we omdat we trots zijn op onze werking en onze mensen en omdat we veel belang hechten aan authentiek beeldgebruik in onze communicatie. Wanneer er tijdens de activiteiten van Circusplaneet iemand langskomt om beeldopnames te maken wordt dit meegedeeld aan de deelnemers en gevraagd of iemand bezwaren heeft. Word je liever niet in beeld gebracht, dan kan je dat mondeling laten weten. Word je sowieso niet graag in beeld gebracht voor elke activiteit kan je dat bij inschrijving laten weten via inschrijven@circusplaneet.be.
Onze voorstellingen, festivals en toonmomenten vallen onder de categorie publieke evenementen: hier worden vrijwel standaard foto’s genomen. Voel je je daar niet comfortabel bij, dan kan je dat altijd op de dag zelf laten weten aan de fotograaf zelf of aan één van de Circusplaneet-medewerkers.

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Wanneer je  via onze website inschrijft, worden je gegevens opgeslagen in ons beveiligde databestand dat wordt opgeslagen in de Google-Cloud. Daar worden ze enkel bewaard om de verwerking en opvolging van toekomstige inschrijvingen te vereenvoudigen. Ze worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die Google biedt voor zijn gebruikers.
Meer info over Google en Privacy

Wat doen we ermee?

Je contactgegevens gebruiken we standaard voor administratieve doeleinden. Als deelnemer aan een activiteit van ons krijg je dus een aantal mailtjes gerelateerd aan je inschrijving: inschrijvingsbevestiging, betalings- en praktische info, toonmoment,…
Bij inschrijving kan je er voor kiezen gratis het ‘Circusmagazine’ van onze koepelorganisatie ‘Circuscentrum’ te ontvangen. In dat kader geven we jouw naam en adresgegevens door aan Circuscentrum vzw.
Indien je een aangifte doet van een sportongeval, worden je gegevens ook doorgegeven aan onze verkeringsmaatschappij Ethias.
Foto’s en video’s die van jou werden gemaakt met toestemming, kunnen gebruikt worden in onze communicatiekanalen (website, social media, nieuwsbrieven).

Wie heeft er toegang tot je gegevens?

Enkel onze medewerkers hebben standaard toegang tot de persoonlijke gegevens van de personen in ons databestand. Wanneer je deelneemt aan een activiteit die door een gastdocent of in samenwerking met een andere organisatie wordt gegeven, bezorgen we hem/haar ook je gegevens.

Zowel onze vaste medewerkers als onze gastdocenten en partnerorganisaties verbinden zich er contractueel toe om deze enkel in het kader van Circusplaneet-activiteiten te gebruiken. We geven je contactgegevens in geen enkel geval door aan externe partijen voor commerciële doeleinden.

Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?

Je hebt op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van je eigen persoonlijke gegevens in ons databestand. Daarvoor kan je ons mailen op inschrijven@circusplaneet.be. Houd er wel rekening mee dat, als je nadien opnieuw voor een cursus inschrijft via onze website, we terug bepaalde gegevens van je zullen verzamelen (zie hierboven).

Heb je nog vragen over ons privacybeleid? Stuur gerust een mailtje naar matthias@circusplaneet.be