FAQ, ik snap het niet

Hoe schrijf je in voor een voor een activiteit?

Inschrijvingen dienen te gebeuren via het online formulier. Per deelnemer dien je een apart formulier in te vullen. Mail naar inschrijven@circusplaneet.be of bel 09/228 92 72 indien je problemen hebt met de  inschrijving.

Staat er een limiet op het aantal inschrijvingen dat je kan doen?

Je kan inschrijven voor meerdere lessen of reeksen, zolang dit verschillende lessen zijn. (bvb een multicircusles en een acrobatieles) Je kan dus niet inschrijven voor multicircus op woensdag én zaterdag of de 18+ luchtacrobatiereeks niveau 1 op dinsdag én woensdag.

Ook voor onze zomerkampen is er een limiet. Je kan bij de start van de inschrijvingen slechts voor maximum 2 zomerkampen inschrijven. Mocht er twee maand voor aanvang van het kamp nog plaats over zijn, kan je later nog inschrijven voor een derde kamp.

Wat als een activiteit al volzet is?

Schreef je nog in via het online formulier voor deze activiteit, dan krijg je bericht dat je op de wachtlijst staat. Wanneer het al niet meer mogelijk is om via het formulier in te schrijven , dan kan je altijd nog een mailtje sturen naar inschrijven@circusplaneet.be om op de wachtlijst te staan. Mocht er nog voldoende plaats vrijkomen, dan contacteren wij je via mail. Als je geen mail krijgt, wil dit zeggen dat er niet voldoende plaats is vrijgekomen, niet dat we je vergeten zijn. Eenmaal de activiteit van start is gegaan, zal er geen plaats meer vrijkomen. Enkel in de jaarreeksen voor kinderen en jongeren, waar men nog kan uitschrijven tot vlak na de twee les, kan er soms nog later aangesloten worden, maar ook daar ronden we alle inschrijvingen af in oktober.
Wachtlijsten zijn niet meer geldig het jaar nadien!

Wanneer starten de inschrijvingen?

De inschrijvingen voor de jaarlessen voor kinderen en jongeren starten steeds op 1 mei om 10u voor wie al een wekelijkse les volgde het voorbije schooljaar bij circusplaneet én voor hun broers en/of zussen die al mee willen inschrijven. (zelfs al volgden die nog geen wekelijkse les). Voor 1 mei kan er niet ingeschreven worden. Wie nog geen wekelijkse les volgde bij circusplaneet kan pas inschrijven vanaf 19 mei. De inschrijvingen worden afgesloten begin oktober.

De inschrijvingen voor onze najaarsreeksen voor volwassenen starten op 1 juni. Voor de voorjaarsreeksen voor volwassenen is er een inschrijfmoment voorzien in november.

De inschrijvingen voor de community training starten in augustus.

Inschrijvingen voor kampen of andere activiteiten starten doorheen het jaar. De start van inschrijvingen wordt steeds via onze nieuwsbrief gecommuniceerd.

Wanneer starten en eindigen de jaarlessen voor kinderen en jongeren?

De jaarlessen starten eind september. Voor het schooljaar 2019-2020 is dat de week van 23 september 2019. De lessen eindigen de laatste volledige week in mei, voor het schooljaar 2019-2020 is dat dus de week van 25 mei 2020
(Voor het schooljaar 2018-2019 is dat dus de week van 20 mei 2019)

Wanneer starten de reeksen voor volwassen?

De najaarsreeksen 2019 starten de week van 30 september 2019 en eindigen de week van 16 december 2019..
De voorjaarsreeksen 2020 starten de week van 3 februari 2020 en eindigen de week van 25 mei 2020.

Wanneer start de community training?

De community training start begin september en loopt tot eind juni. Voor het schooljaar 2019-2020 is de eerste training op maandag 2 september en de laatste op vrijdag 26 juni. (voor het schooljaar 2018-2019 is de laatste training op vrijdag 28 juni.)

Is er les op feestdagen en tijdens schoolvakanties?

Op officiële feestdagen is er geen les. Op brugdagen en tijdens verlengde weekends is er wel les.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Op zaterdagen die volgen op een schoolweek is er steeds wel les.

Hoeveel kost een circusles?

De prijs van een les, reeks of andere activiteitenstaat steeds vermeld bij de activiteit zelf. Meer info over onze tarieven en kortingen vindt je bij onze  inschrijfvoorwaarden.

Kan ik (of mijn kind) een proefles volgen?

Voor de jaarlessen zijn er geen proeflessen voorzien omdat er kan uitgeschreven worden met recuperatie van het grootste deel van het lesgeld tot vlak na de tweede les. Meer informatie over uitschrijven vind je in de  inschrijfvoorwaarden.

Voor de kortere  voor- en najaarsreeksen voor volwassenen kan je ook geen proefles volgen tenzij er nog voldoende vrije plaatsen over zijn voor aanvang van de reeks. Inschrijven voor een proefles kan daarom pas  ten vroegste 10 dagen voor de start van de reeks . Een proefles kost €20. Schrijf je daarna in voor de reeks wordt deze € 20 van het lesgeld afgetrokken.

Voor korte activiteiten (modules voor volwassenen, éénmalige weekendactiviteiten, …is er geen proefles mogelijk)

Kan ik terug uitschrijven?

Om medische redenen kan je op vertoon van een doktersattest altijd terug uitschrijven. In andere gevallen is uitschrijven al dan niet mogelijk in functie van het moment waarop je wil uitschrijven. Meer informatie over uitschrijven vind je in de inschrijfvoorwaarden.

Kan ik inschrijven voor slechts enkele lessen?

Neen, de lessen en reeksen van circusplaneet vormen één geheel. Je kan dus niet halverwege invallen of slechts een deel volgen. Je kan je plaats ook niet ‘doorgeven’ aan iemand anders.

Kan mijn kind dat een jaartje te oud/jong is ook aansluiten bij de circusactiviteit?

Iedereen is uniek, iedereen is anders. Maar om toch enige homogeniteit in de groepen te kunnen garanderen vragen wij om de leeftijdsgrenzen van de groepen te respecteren. Enkel bij specialisatie lessen waar niveau primeert op leeftijd, kan het zijn dat kinderen niet helemaal volgens leeftijd ingedeeld worden, maar dit gebeurt enkel in overleg met de docent(en).

Kinderen wiens geboortejaar niet overeenkomt het het leerjaar waarin ze zitten, kunnen ook in overleg met de docenten kiezen of ze hun kind volgens geboortejaar of leerjaar inschrijven.

Jongeren vanaf 16 jaar met circuservaring kunnen inschrijven voor de 18+ reeksen.

Welke kledij trek je (of jouw kind) aan voor de circusles?

Voor de multidisciplinaire lessen en kampen is gewone sportieve kledij voldoende. Een sportbroek , jogging of legging en comfortabele T-shirt. In de lessen werken we op blote voeten.

In lessen waar luchtacro in voorkomt dienen alle juwelen, horloges, piercings,…uit te zijn voordat een les of training begint. Sowieso is het altijd beter waardevolle spullen thuis te laten.

Meer specifieke kledingvoorschriften zijn afhankelijk van je specialisatie en worden je uitgelegd door de docent(en) tijdens de eerste les.

Mag ik een kijkje nemen in de les als mijn kind aan het circussen is?

Om de concentratie van de kinderen niet te verstoren vragen we niet binnen te gaan tijdens een les. Om toch een idee te hebben van wat uw kind allemaal leert, organiseren we geregeld kijk- en/of meedoe-lessen en toonmomenten. Zo worden de ouders de eerste les al uitgenodigd om op het einde van de les eens een kijkje te komen nemen.

Waar kan ik wachten op mijn kinderen tijdens de circusles?

Zowel in de loods als de zaal is er een ruimte voorzien voor ouders om te wachten.

Mag ik mijn kind een vroeger afzetten? Kan mijn kind een langer blijven?

Docenten zijn aanwezig een kwartier voor de les begint en blijven een kwartier na het einde van de les. Vroeger of later kunnen we niet garanderen dat de kerk of zaal al/nog open is. Indien er andere lessen voor  of na zijn, kan er uiteraard wel gewacht worden in de foyer. Circusplaneet kan op die momenten niet altijd toezicht garanderen.

Wat kan ik doen als ik grensoverschrijdend gedrag tijdens activiteiten van Circusplaneet wil melden?

Grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, pesten en ongewenst seksueel gedrag, wordt niet getolereerd. Wie melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag kan contact opnemen met ons aanspreekpunt integriteit (API) Nele Callebaut en Hanne Pletinck via api@circusplaneet.be. Zij behandelen elke vraag discreet en garanderen anonimiteit. Samen met de betrokkenen gaan ze in functie van het gemelde incident op zoek naar een gepaste oplossing. Daarbij primeert altijd het belang van het slachtoffer.

Is circus gevaarlijk?

Samen met al haar leden  werkt Circusplaneet aan een veilige circusomgeving, maar circus is natuurlijk nooit zonder risico’s. Bij de ingang van de gebouwen vind je geafficheerde veiligheidsvoorschriften, een ongevallenprocedure en EHBO-richtlijnen die gevolgd dienen te worden.

Ben ik verzekerd tijdens de circusactiviteiten?

De leden van Circusplaneet zijn tijdens de begeleide activiteiten verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid via Ethias. Onze polis geeft enkel dekking voor behandelingen die terugbetaalbaar zijn volgens de Riziv-nomenclatuur. Voor bepaalde behandelingen is er geen tussenkomst (bvb brillen, erelonen, osteopathie,…) of is de tussenkomst beperkt (bvb. tandbehandelingen).  De algemene voorwaarden van de verzekeringspolis kunnen op aanvraag ingekeken worden op het secretariaat. Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor onopzettelijke circusongevallen.

Wat bij een ongeval?

De docent zal een formulier meegeven dat dient ingevuld te worden door de arts die de eerste medische vaststellingen doet. Nadien moet dit formulier terug bij circusplaneet komen via post, mail of het mag persoonlijk afgegeven worden op het secretariaat op de Drongensesteenweg. Dit formulier kan je ook steeds downloaden.

Mogen er vrienden meedoen met een circusles?

Circusplaneet organiseert meerdere keren per jaar activiteiten waar vriendjes welkom zijn. Voor de reguliere activiteiten kunnen we om veiligheids- en verzekeringsredenen geen kinderen laten meedoen die niet zijn ingeschreven voor de activiteit.

Is een deel van de circusles terugbetaalbaar door de mutualiteit?

Indien je ziekenfonds een deel van het inschrijvingsgeld voor een jaarcursus of kamp terugbetaalt, kan je het formulier van het ziekenfonds laten invullen door Circusplaneet. Je mag een blanco formulier afgeven aan de docent, het secretariaat of mailen naar inschrijven@circusplaneet.be.

Zijn circusactiviteiten fiscaal aftrekbaar als kinderopvang?

De wekelijkse lessen worden niet als kinderopvang gezien maar onze kampen wel. Je krijgt dan ook bij aanvang van het kamp een attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar mee.

Praktisch

Heb je nog prangende vragen? Aarzel niet om ons te contacteren op
inschrijven@circusplaneet.be of +32 (0)9 228 92 72