FAQ, ik snap het niet

Kan ik/mijn kind een proefles volgen?

Voor de jaarlessen zijn er geen proeflessen voorzien omdat er kan uitgeschreven worden tot vlak na de tweede les. Meer informatie over uitschrijven vind je in de inschrijfvoorwaarden.

Voor de kortere  voor- en najaarsreeksen voor volwassenen kan je ook geen proefles volgen tenzij er nog voldoende vrije plaatsen over zijn voor aanvang van de reeks. Inschrijven voor een proefles kan daarom pas  ten vroegste 10 dagen voor de start van de reeks . Een proefles kost €20. Schrijf je daarna in voor de reeks wordt deze € 20 van het lesgeld afgetrokken maar je kan niet genieten van eventuele vroegboekkortingen.

Voor korte activiteiten (slechts enkele lessen, éénmalige weekendactiviteiten, …is er geen proefles mogelijk)

Kan ik terug uitschrijven?

Om medische redenen kan je op vertoon van een doktersattest altijd terug uitschrijven. In andere gevallen is uitschrijven al dan niet mogelijk in functie van het moment waarop je wil uitschrijven. Meer informatie over uitschrijven vind je in de inschrijfvoorwaarden.

Kan ik inschrijven voor slechts enkele lessen?

Neen, de lessen en reeksen van circusplaneet vormen één geheel je kan dus niet halverwege invallen of slechts een deel volgen.

Kan mijn kind dat een jaartje  te oud/jong is ook aansluiten bij de circusactiviteit?

Iedereen is uniek, iedereen is anders. Maar om toch enige homogeniteit in de groepen te kunnen garanderen vragen wij om de leeftijdsgrenzen van de groepen te respecteren. Enkel bij specialisatie lessen waar niveau primeert op leeftijd, kan het zijn dat kinderen niet helemaal volgens leeftijd ingedeeld worden, maar dit gebeurt enkel in overleg met de docent(en).

Kinderen wiens geboortejaar niet overeenkomt het het leerjaar waarin ze zitten, kunnen ook in overleg met de docenten kiezen of ze hun kind volgens geboortejaar of leerjaar inschrijven.

Jongeren vanaf 16 jaar met circuservaring kunnen inschrijven voor de 18+ reeksen.

Welke kledij trek je/je kind  aan voor de circusles?

Voor de multidisciplinaire lessen en kampen is gewone sportieve kledij voldoende. Een sportbroek , jogging of legging en comfortabele T-shirt. In de lessen werken we op blote voeten.

In lessen waar luchtacro in voorkomt dienen alle juwelen, horloges, piercings,…uit te zijn voordat een les of training begint. Sowieso is het altijd beter waardevolle spullen thuis te laten.

Meer specifieke kledingvoorschriften zijn afhankelijk van je specialisatie en worden je uitgelegd door de docent(en) tijdens de eerste les.

Mag ik een kijkje nemen in de les als mijn kind aan het circussen is?

Om de concentratie van de kinderen niet te verstoren vragen we niet binnen te gaan tijdens een les. Om toch een idee te hebben van wat uw kind allemaal leert, organiseren we geregeld kijk- en/of meedoe-lessen en toonmomenten. Zo worden de ouders de eerste les al uitgenodigd om op het einde van de les eens een kijkje te komen nemen.

Waar kan ik wachten op mijn kinderen tijdens de circusles?

Zowel in de kerk als de zaal is er een ruimte voorzien voor ouders om te wachten. Er is wifi aanwezig in deze ruimtes!

Mag ik mijn kind een vroeger afzetten? Kan mijn kind een langer blijven?

Docenten zijn aanwezig een kwartier voor de les begint en blijven een kwartier na het einde van de les. Vroeger of later kunnen we niet garanderen dat de kerk of zaal al/nog open is. Indien er andere lessen voor  of na zijn, kan er uiteraard wel gewacht worden in de foyer. Circusplaneet kan op die momenten niet altijd toezicht garanderen.

Is circus gevaarlijk?

Samen met al haar leden  werkt Circusplaneet aan een veilige circusomgeving, maar circus is natuurlijk nooit zonder risico’s. Bij de ingang van de gebouwen vind je geafficheerde veiligheidsvoorschriften, een ongevallenprocedure en EHBO-richtlijnen die gevolgd dienen te worden.

Ben ik verzekerd tijdens de circusactiviteiten?

De leden van Circusplaneet zijn tijdens de begeleide activiteiten verzekerd voor lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid via Ethias.  De algemene voorwaarden van de verzekeringspolis kunnen op aanvraag ingekeken worden op het secretariaat. Bij inschrijving verklaar je je akkoord om geen andere leden van Circusplaneet aansprakelijk te stellen voor circusongevallen.

Wat bij een ongeval?

De docent zal een formulier meegeven dat dient ingevuld te worden door de arts die de eerste medische vaststellingen doet. Nadien moet dit formulier terug bij circusplaneet komen via post, mail of het mag persoonlijk afgegeven worden op het secretariaat op de Drongensesteenweg. Dit formulier kan je ook steeds downloaden op onze site

Mogen er vrienden meedoen met een circusles?

Circusplaneet organiseert meerdere keren per jaar activiteiten waar vriendjes welkom zijn. Voor de reguliere activiteiten kunnen we om veiligheids- en verzekeringsredenen geen kinderen laten meedoen die niet zijn ingeschreven voor de activiteit.

Is een deel van de circusles terugbetaalbaar door de mutualiteit?

Indien je ziekenfonds een deel van het inschrijvingsgeld voor een jaarcursus of kamp terugbetaalt, kan je het formulier van het ziekenfonds laten invullen door Circusplaneet. Je mag een blancoformulier afgeven aan de docent, het secretariaat of mailen naar inschrijven@circusplaneet.be.

Zijn circusactiviteiten fiscaal aftrekbaar als kinderopvang?

De wekelijkse lessen worden niet als kinderopvang gezien maar onze kampen wel. Je krijgt dan ook bij aanvang van het kamp een attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar mee.

Praktisch

Heb je nog prangende vragen? Aarzel niet om ons te contacteren op
info@circusplaneet.be of +32 (0)9 228 92 72