Warre Marquebreuck

Volgt al circus vanaf de kleurterklas, al was dat toen nog samen met papa. Zat samen met diezelfde papa in productiegroepen ‘PiRaMiD’ en de plankengroep. Doet voornamelijk acrobatie. Is ongetwijfeld de beste danser van ons allemaal.