code oranje bij Circusplaneet

Vanaf woensdag 14 oktober schakelt ook Circusplaneet naar code oranje. Wat dat specifiek wil zeggen, hebben we hieronder samengevat voor jullie.

Maar eerst toch even dit …

We blijven samen circussen. Onze deuren blijven open. We organiseren onze ruimtes en lessen veilig. We dragen mondmaskers waar nodig, houden afstand en ontsmetten materiaal. We passen onze activiteiten grondig aan. Veilig circussen blijft onze prioriteit.

Echt plezant is dat natuurlijk niet. Het staat haaks op wat een circusartiest doet: aanraken, dragen, vangen, … Wanneer we naar een normaal leven terugkeren, weten we helaas niet. Maar we hopen wél dat de striktere maatregelen ervoor zorgen dat we samen kunnen blijven circussen. Daarom deze oproep: lees de maatregelen, volg ze op en spreek elkaar er gerust op aan. We vinden het belangrijk dat onze deuren open blijven voor iedereen en dat kan alleen als we samen doen wat moet.

Richtlijnen code oranje in Circusplaneet

Ben je ingeschreven voor een activiteit? Dan krijg je heel binnenkort nog een e-mail met concrete richtlijnen. De algemene richtlijnen van Circusplaneet in tijden van code oranje vind je via deze link.

Wat is er veranderd?

* Voor deelnemers jonger dan 12 jaar verandert er niks, behalve als ze samen met deelnemers ouder dan 12 jaar een activiteit volgen.
* Voor deelnemers vanaf 12 jaar zitten de voornaamste veranderingen in de activiteiten zelf. Onze lesgevers werken hard om de activiteiten zo aan te passen dat alles volgens de geldende maatregelen verloopt. We spelen geen tikkertje meer, doen geen partneracrobatie en bascule meer, vermijden wachtrijen aan een toestel, …
* Voor sommige activiteiten moeten we iets drastischer ingrijpen. Zoals we reeds schreven, krijgt elke groep een e-mail op maat.

Wat blijven we zeker verder doen? 

* Het respecteren van de belangrijkste maatregelen: handhygiëne, thuisblijven bij symptomen, 1,5 meter afstand houden, hoesten in de elleboog, …
* In al onze gebouwen en op de buitenterreinen dragen we mondmaskers indien we geen fysieke inspanningen leveren. Ouders die buiten wachten op een deelnemer vragen we met aandrang om een mondmasker te dragen.
* We hebben op elke locatie een aparte in- en uitgang en gebruiken geen kleedkamers. De foyer (onze versie van een kantine) blijft momenteel gesloten.

Extra informatie en vragen

We volgen de richtlijnen van Sport Vlaanderen en de GymFed omdat die het best aansluiten bij onze werkcontext. Die maatregelen werden met de collega-circusateliers in Vlaanderen en onze koepelorganisatie Circuscentrum uitgewerkt op maat van onze sector. Heb je nog vragen specifiek over veiligheid en corona bij Circusplaneet, mail dan naar matthias@circusplaneet.be.